Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dobra wiadomość dla mieszkańców Sochaczewa i Płocka. Dzięki funduszom unijnym, w tych miastach poprawi się transport miejski. Na drogach pojawią się nowoczesne autobusy, w tym elektryczne, co znacznie wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził projekty, które otrzymają unijne dofinansowanie. Do mazowieckich wnioskodawców trafi przeszło 49 mln zł. Środki pochodzą z RPO WM 2014-2020.

 

 

Miliony dla Płocka

Gmina miasto Płock pozyskała ponad 41,2 mln zł z funduszy unijnych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup ośmiu nowych autobusów, w tym czterech o napędzie hybrydowym. Kolejnym elementem projektu będzie rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego, który wpłynie na poprawę funkcjonowania ruchu ulicznego w zakresie zarządzania i sterowania ruchem.

Inwestycja zakłada również budowę dwóch parkingów wraz z  drogami dojazdowymi oraz budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 33 Kutno– Brodnica. W sumie powstaną 123 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami i 6 miejsc dla autobusów.

W ciągu ul. Kilińskiego powstanie nowa ścieżka rowerowa, która połączy się z już istniejącymi ścieżkami. Takie rozwiązanie zwiększy udział rowerzystów w transporcie miejskim i będzie miało wpływ na środowisko.

Ekologicznie w Sochaczewie

Już niedługo mieszkańcy Sochaczewa będą podróżować elektrycznymi autobusami. Miasto w ramach RPO WM otrzyma przeszło 7,8 mln zł, które wyda na zakup pięciu autobusów, w tym trzech elektrycznych wraz ze stanowiskami do ładowania. Na terenie miasta zainstalowanych zostanie 26 wiat przystankowych, wnioskodawca zmodernizuje Parking P+R, ścieżkę rowerową, a także wykona stałą organizację ruchu na placu przed dworcem PKP. Wspierając transport publiczny, na terenie Sochaczewa zostanie wdrożony Inteligentny System Transportowy.

Efekty

Głównym celem realizowanych projektów będzie poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez transport publiczny.

  • Zmniejszenie emisji CO2 i PM10
  • Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego
  • Zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem
  • Zwiększenie spójności komunikacyjnej i transportowej województwa
  • Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów

Lista rankingowa dofinansowanych projektów w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) dostępna jest na:

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) – RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś