Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę beneficjentów, którzy otrzymają unijne dofinansowanie na realizację projektów wspierających apteki szpitalne. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył alokację przeznaczoną na wsparcie projektów w ramach konkursu. Dzięki temu  ponad 42,6 mln zł trafi do mazowieckich placówek medycznych. Nabór przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Apteki znajdujące się na terenie szpitala lub innej placówki świadczącej usługi medyczne, zapewniają stałe zaopatrzenie oddziałów w leki oraz wyroby medyczne. Apteki szpitalne produkują leki na potrzeby własne, kupują lekarstwa, zajmują się dystrybucją oraz rozliczaniem.

Dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, szpitale mogą realizować projekty, które wprowadzają nowoczesne rozwiązania informatyczne, również w zakresie funkcjonowania aptek szpitalnych. Ponad 34 mln zł otrzyma Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o. o. z Radomia. W ramach projektu zinformatyzowanych zostanie pięć szpitali. Będą to następujące placówki: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie oraz Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”. Zaplanowane działania to m.in. zakup nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania, modernizacja aptek i poprawa ich funkcjonowania, np. podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych. Realizacja projektu usprawni pracę personelu, podniesie bezpieczeństwo pacjentów, poprawi funkcjonowanie szpitali w aspekcie ekonomicznym.

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego pozyskał ponad 5,1 mln zł na realizację projektu dotyczącego informatyzacji aptek szpitalnych. Projekt obejmie również szpitale partnerskie w Warszawie i Płocku. Główne założenia inwestycji to stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków oraz dostosowanie systemów informatycznych do wdrożenia e-usług na potrzeby pacjentów i pracowników. Wnioskodawca zakupi m.in. szafy lekowe, wózki do transportu leków, tace, pojemniki i regały apteczne, sprzęt komputerowy, w tym serwery, kolektory i terminale danych, UPS-y, czytniki kodów kreskowych, oprogramowanie apteczne. Wdrożone zostaną e-usługi w zakresie systemu przechowywania i podawania leków e-Rozchód. Zautomatyzowanie procesu podawania leków, zwiększy bezpieczeństwo pacjentów dzięki wyeliminowaniu możliwości podania leków przeterminowanych czy wycofanych serii. Dodatkowo system będzie przypominał o konieczności podania leku w odpowiedniej dawce. Zwiększy się także efektywność czasu pracy personelu.

Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach otrzyma środki w wysokości ponad 2,2 mln zł. Projekt zakłada wdrożenie informatycznego systemu przechowywania i dystrybucji leków (HLS) oraz jego integrację z systemem  informatycznym (HIS). Nowy system przyczyni się do sprawniejszego zarządzania lekami i materiałami medycznymi w placówce. Realizacja projektu wpłynie na bezpieczeństwo i wysoki poziom obsługi pacjenta.

Fundusze europejskie pomogą w realizacji projektu Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Blisko 1,2 mln zł, placówka przeznaczy na zakup urządzenia do zlecania, produkcji i zarządzania lekami wraz z systemem informatycznym zapewniającym właściwe działanie urządzenia i jego integrację z działającymi w szpitalu systemami informatycznymi (HIS). Urządzenie – cytorobot – wraz z systemem informatycznym (cytoasystent) pozwoli znacząco usprawnić działalność apteki szpitalnej.

Wdrożenie w szpitalu tak zaawansowanego systemu informatycznego, umożliwi m. in. przesyłanie elektronicznych recept, generowanie analiz leków, monitorowanie stanów magazynowych i stanów apteczek oddziałowych, tworzenie schematów podawania leków dla konkretnych pacjentów oraz automatyczne powiadamianie przez system o nieprawidłowościach w zleconej terapii (np. zbyt duża dawka leku dla konkretnego pacjenta, zbyt długi czas terapii, interakcje lekowe).

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-dla-mazowsza-typu-projektow-informatyzacja-sluzby-zdrowia-wsparcie-aptek-szpitalnych-rpma-02-01-01-ip-01-14-087-18/

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś