Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu 4 projektów, dzięki którym poprawi się oferta wsparcia dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Do beneficjentów trafią ponad 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Celem dofinansowanych projektów jest umożliwienie dzieciom dorastania w środowisku rodzinnym lub jak najbardziej do niego zbliżonym, zwłaszcza dzieciom z niepełnosprawnościami, pochodzącym z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rodzina, wspierana przez lokalną społeczność, jest najlepszym miejscem dorastania dzieci i młodzieży, decydującym o ich losach w dorosłym życiu. Dlatego duże instytucjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla wymagających szczególnej ochrony i wsparcia dzieci i młodzieży zamykane są w całej Europie. Zamiast tego – również na Mazowszu – rozwijane są różne formy pieczy zastępczej, usługi wsparcia rodziny, powstają małe placówki uwzględniające indywidualne potrzeby, mieszkania chronione, treningowe lub wspierane.– powiedziała Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w MJWPU.

Ponad 4 mln zł dofinansowania przyznane w rozstrzygniętym właśnie konkursie pomoże w realizacji tych celów w Warszawie, powiatach płońskim i żyrardowskim oraz w gminie Orońsko w powiecie szydłowieckim. Kompleksowy projekt „Sami-dzielni” dla 80 osób zaplanowało miasto Warszawa. W ramach odchodzenia od opieki instytucjonalnej nad dziećmi i młodzieżą do usług świadczonych w społeczności lokalnej powstanie 14-osobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. Planowane jest również tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, a dla osób ją opuszczających utworzone zostaną mieszkania wspomagane pozwalające na łatwiejsze usamodzielnienie się. W projekcie przewidziano także zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wyrównywanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny. Będzie to polegać na wsparciu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania społecznego rodziców, a z drugiej strony na rozwijaniu edukacyjnych i społecznych umiejętności u dzieci.

Dzięki funduszom europejskim wielorakie działania na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w lokalnym środowisku zrealizuje także Powiat Płoński w partnerstwie z Gminą Miastem Raciąż. Dla najmłodszych mieszkańców powiatu utworzone będą dwie 14-osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, a dla tych, którzy opuszczają pieczę zastępczą – 5 mieszkań wspieranych. W ramach projektu prowadzone będzie kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze i doskonalenie osób już będących rodzicami zastępczymi, dzięki czemu więcej dzieci i młodzieży objętych będzie taką pieczą zastępczą. W powiecie płońskim zaplanowano również kompleksowe wsparcie rodzin w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

W Powiecie Żyrardowskim unijne środki pomogą w utworzeniu i funkcjonowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 65 osób oraz w przeszkoleniu 10 kandydatów na rodziny zastępcze.

Z czwartego wybranego do dofinansowania projektu skorzystają mieszkańcy Gminy Orońsko w powiecie szydłowieckim. Celem projektu „Centrum Inicjatyw Społecznych dla Rodziny” będzie zapobieganie umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej realizowane poprzez poradnictwo rodzinne i grupę wsparcia dla rodziców, warsztaty edukacyjne dla rodziców, usługi wsparcia rodziny oraz wyjazdy i zajęcia integracyjno-edukacyjne. Zaplanowano również utworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie obejmie w sumie 50 mieszkańców gminy, w tym 30 osób dorosłych i 20 dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych