Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o dofinansowaniu 4 projektów, dzięki którym poprawi się oferta wsparcia dla dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Do beneficjentów trafią ponad 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Celem dofinansowanych projektów jest umożliwienie dzieciom dorastania w środowisku rodzinnym lub jak najbardziej do niego zbliżonym, zwłaszcza dzieciom z niepełnosprawnościami, pochodzącym z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rodzina, wspierana przez lokalną społeczność, jest najlepszym miejscem dorastania dzieci i młodzieży, decydującym o ich losach w dorosłym życiu. Dlatego duże instytucjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla wymagających szczególnej ochrony i wsparcia dzieci i młodzieży zamykane są w całej Europie. Zamiast tego – również na Mazowszu – rozwijane są różne formy pieczy zastępczej, usługi wsparcia rodziny, powstają małe placówki uwzględniające indywidualne potrzeby, mieszkania chronione, treningowe lub wspierane.– powiedziała Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w MJWPU.

Ponad 4 mln zł dofinansowania przyznane w rozstrzygniętym właśnie konkursie pomoże w realizacji tych celów w Warszawie, powiatach płońskim i żyrardowskim oraz w gminie Orońsko w powiecie szydłowieckim. Kompleksowy projekt „Sami-dzielni” dla 80 osób zaplanowało miasto Warszawa. W ramach odchodzenia od opieki instytucjonalnej nad dziećmi i młodzieżą do usług świadczonych w społeczności lokalnej powstanie 14-osobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. Planowane jest również tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, a dla osób ją opuszczających utworzone zostaną mieszkania wspomagane pozwalające na łatwiejsze usamodzielnienie się. W projekcie przewidziano także zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wyrównywanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny. Będzie to polegać na wsparciu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania społecznego rodziców, a z drugiej strony na rozwijaniu edukacyjnych i społecznych umiejętności u dzieci.

Dzięki funduszom europejskim wielorakie działania na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w lokalnym środowisku zrealizuje także Powiat Płoński w partnerstwie z Gminą Miastem Raciąż. Dla najmłodszych mieszkańców powiatu utworzone będą dwie 14-osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, a dla tych, którzy opuszczają pieczę zastępczą – 5 mieszkań wspieranych. W ramach projektu prowadzone będzie kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze i doskonalenie osób już będących rodzicami zastępczymi, dzięki czemu więcej dzieci i młodzieży objętych będzie taką pieczą zastępczą. W powiecie płońskim zaplanowano również kompleksowe wsparcie rodzin w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

W Powiecie Żyrardowskim unijne środki pomogą w utworzeniu i funkcjonowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 65 osób oraz w przeszkoleniu 10 kandydatów na rodziny zastępcze.

Z czwartego wybranego do dofinansowania projektu skorzystają mieszkańcy Gminy Orońsko w powiecie szydłowieckim. Celem projektu „Centrum Inicjatyw Społecznych dla Rodziny” będzie zapobieganie umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej realizowane poprzez poradnictwo rodzinne i grupę wsparcia dla rodziców, warsztaty edukacyjne dla rodziców, usługi wsparcia rodziny oraz wyjazdy i zajęcia integracyjno-edukacyjne. Zaplanowano również utworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie obejmie w sumie 50 mieszkańców gminy, w tym 30 osób dorosłych i 20 dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 180 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś