Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych możliwa będzie dzięki wsparciu funduszy europejskich. Inwestycje poprawią, jakość życia mieszkańców, zmienią wygląd zewnętrzny domów. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę dziesięciu projektów, które otrzymają unijne dofinansowanie. Do mazowieckich wnioskodawców trafi przeszło 37, 2 mln zł. Środki pochodzą z RPO WM 2014-2020.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na konkurs beneficjenci składali projekty, których założeniem jest modernizacja wspólnych przestrzeni w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych , jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Dziesięć inwestycji

W dzielnicy Bloki w Ciechanowie, siedem wielorodzinnych budynków mieszkalnych zostanie poddanych termomodernizacji. Są to budynki zdegradowane, zniszczone. Projekt otrzyma ponad 4, 6 mln zł w ramach funduszy unijnych. W zakresie części wspólnych wnioskodawca przeprowadzi remonty m.in. ścian, stropów, wymieni stolarkę okienną i drzwiową, zmieni oświetlenie. Prace modernizacyjne będą dotyczyły także dachów budynków, klatek schodowych, podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami oraz wejść.

Kolejny projekt zostanie zrealizowany w Żyrardowie. Blisko 6, 5 mln zł zostanie przeznaczone na rewitalizację dziesięciu budynków wielorodzinnych. Po zakończeniu inwestycji poprawią się warunki mieszkaniowe lokatorów, dodatkowo podjęte zostaną inicjatywy aktywizujące społecznie i zawodowo mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zmiany czekają też mieszkańców bloków komunalnych oraz socjalnych w Łosicach. W ramach projektu planowany jest remont oraz termomodernizacja dwóch budynków, np. wymiana stolarki okienno-drzwiowej zewnętrznej w pomieszczeniach wspólnych, wykonanie dachu dwuspadowego z blachodachówki czy wymiana starych schodów drewnianych na klatkach schodowych.

Ponad 5 mln zł pozyskał Nowy Dwór Mazowiecki na odnowę części wspólnych budynków komunalnych. W ramach inwestycji wykonane zostaną remonty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu dachów, wykonaniu przyłączy ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania. Po zakończeniu prac poprawi się funkcjonalność bloków, zmieni się, jakość życia mieszkańców, a także zatrzyma się proces degradacji tych obiektów.

Inwestycje  w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, realizowanych w ramach rewitalizacji mazowieckich miejscowości nie tylko zmieniają oblicze zaniedbanych, starych budynków. Bardzo ważny tutaj jest aspekt społeczny, zmiana myślenia na temat ludzi mieszkających w blokach komunalnychpodkreśla Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 23 konkursy na ok. 490 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś