Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę 18 projektów, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzięki nim seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie będą mogli skorzystać z usług społecznych. Do wnioskodawców trafi ponad 28 mln zł.

Celem przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu było zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych dla osób niesamodzielnych, a przez to zapewnienie im możliwości pozostania w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ważnym efektem realizowanych działań jest również zadbanie o aktywność zawodową członków rodzin zapewniających dotychczas opiekę tym osobom.

W ramach konkursu z Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych wsparcie otrzyma 18 projektów. Skorzystają osoby niesamodzielne i ich opiekunowie m.in. z gmin Kotuń, Wiśniew, Stara Biała, Michałowice, Osieck, z Ciechanowa, Warszawy, Makowa Mazowieckiego czy Serocka.

Żyjemy coraz dłużej i ważne jest, aby zadbać o jakość życia, dostosowaną do możliwości aktywność, a jednocześnie szansę uzyskania w razie potrzeby wsparcia. Wiemy, że duże placówki opiekuńcze, do których podopieczni przenoszą się ze swoich domów, nie sprawdzają się. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie osób starszych w ich środowisku i zorganizowanie dla nich systemu wsparcia obejmującego potrzebne im usługi i dającego poczucie bezpieczeństwa. Takie działania zyskują dofinansowanie z funduszy europejskich. O sukcesie tego systemu wsparcia świadczy również to, czy opiekunowie z rodzin osób niesamodzielnych mogą połączyć ten obowiązek z aktywnością zawodową – podkreśla  Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty, które właśnie uzyskały dofinansowanie, proponują osobom starszym m.in. spędzanie dnia w tak zwanych Klubach Seniorach. Miejsca te łączą ciekawą ofertę zajęć i spotkań z zapewnieniem opieki, a także nie pozwalają podopiecznym czuć się samotnie. Program w Klubach pomaga uczestnikom zachować aktywność społeczną, kulturalną, sportową czy edukacyjną oraz rozwijać swoje zainteresowania. Seniorzy mają w nich możliwość nauczenia się przykładowo obsługi komputera. Co istotne, działania te są indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestników. Ważnym elementem części dofinansowanych projektów jest zapewnienie usług asystenckich (np. pomoc w zrobieniu zakupów czy w porządkach) i usług opiekuńczych, czasem specjalistycznych, w miejscu zamieszkania potrzebujących ich osób. Niejednokrotnie dodatkowym elementem tego rodzaju wsparcia jest teleopieka. Unijne środki pomogą również w utworzeniu i funkcjonowaniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego czy wspomagającego. Dofinansowane projekty zakładają również wsparcie opiekunów faktycznych. W niektórych projektach zaplanowane zostało stworzenie dla seniorów mieszkań wspomaganych lub chronionych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych