Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę 18 projektów, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dzięki nim seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie będą mogli skorzystać z usług społecznych. Do wnioskodawców trafi ponad 28 mln zł.

Celem przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu było zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych dla osób niesamodzielnych, a przez to zapewnienie im możliwości pozostania w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ważnym efektem realizowanych działań jest również zadbanie o aktywność zawodową członków rodzin zapewniających dotychczas opiekę tym osobom.

W ramach konkursu z Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych wsparcie otrzyma 18 projektów. Skorzystają osoby niesamodzielne i ich opiekunowie m.in. z gmin Kotuń, Wiśniew, Stara Biała, Michałowice, Osieck, z Ciechanowa, Warszawy, Makowa Mazowieckiego czy Serocka.

Żyjemy coraz dłużej i ważne jest, aby zadbać o jakość życia, dostosowaną do możliwości aktywność, a jednocześnie szansę uzyskania w razie potrzeby wsparcia. Wiemy, że duże placówki opiekuńcze, do których podopieczni przenoszą się ze swoich domów, nie sprawdzają się. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie osób starszych w ich środowisku i zorganizowanie dla nich systemu wsparcia obejmującego potrzebne im usługi i dającego poczucie bezpieczeństwa. Takie działania zyskują dofinansowanie z funduszy europejskich. O sukcesie tego systemu wsparcia świadczy również to, czy opiekunowie z rodzin osób niesamodzielnych mogą połączyć ten obowiązek z aktywnością zawodową – podkreśla  Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty, które właśnie uzyskały dofinansowanie, proponują osobom starszym m.in. spędzanie dnia w tak zwanych Klubach Seniorach. Miejsca te łączą ciekawą ofertę zajęć i spotkań z zapewnieniem opieki, a także nie pozwalają podopiecznym czuć się samotnie. Program w Klubach pomaga uczestnikom zachować aktywność społeczną, kulturalną, sportową czy edukacyjną oraz rozwijać swoje zainteresowania. Seniorzy mają w nich możliwość nauczenia się przykładowo obsługi komputera. Co istotne, działania te są indywidualnie dopasowane do potrzeb uczestników. Ważnym elementem części dofinansowanych projektów jest zapewnienie usług asystenckich (np. pomoc w zrobieniu zakupów czy w porządkach) i usług opiekuńczych, czasem specjalistycznych, w miejscu zamieszkania potrzebujących ich osób. Niejednokrotnie dodatkowym elementem tego rodzaju wsparcia jest teleopieka. Unijne środki pomogą również w utworzeniu i funkcjonowaniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego czy wspomagającego. Dofinansowane projekty zakładają również wsparcie opiekunów faktycznych. W niektórych projektach zaplanowane zostało stworzenie dla seniorów mieszkań wspomaganych lub chronionych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś