Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dotacji na rozwój edukacji przedszkolnej. Dzięki tej decyzji unijne środki dofinansują łącznie 40 projektów. W istniejących placówkach przybędzie aż 1185 miejsc, zarówno tych nowo utworzonych oraz dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Do wnioskodawców trafi ponad 16,1 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Nowe miejsca w istniejących placówkach wychowania przedszkolnego, dostosowanie miejsc i programu zajęć do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej to działania, które uzyskały wsparcie z funduszy europejskich.

Przedszkole jest bardzo ważnym etapem w edukacji i rozwoju dzieci, dlatego niezwykle istotne jest, aby każdy mały Mazowszanin miał możliwość skorzystania z tej szansy. Wybrane do dofinansowania projekty dają taką szansę szczególnie dzieciom na przykład z autyzmem, cukrzycą, Zespołem Aspergera czy z innymi niepełnosprawnościami, do przyjęcia których dotychczas wiele placówek nie było przygotowanych. Kontakt z innymi dziećmi, udział w zajęciach oraz indywidualnie opracowane wsparcie terapeutyczne pomogą im pokonywać ograniczenia i zapewnią lepszy start w przyszłość. Nowe miejsca dla maluchów tworzone będą również w miejscowościach, w których dostęp do przedszkoli jest ograniczony – mówi Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

W 40 dofinansowanych projektach zaplanowano szeroki zakres zadań. Do utworzenia nowych lub przystosowania dla dzieci z niepełnosprawnościami wcześniej istniejących miejsc, konieczne będzie niekiedy przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zakup mebli, wyposażenia i sprzętu, np. komputerowego czy multimedialnego. Uzyskane środki przeznaczone będą również na wyposażenie placów zabaw, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu, w tym także do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Łącznie 3310 maluchów skorzysta z dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne i wspierających rozwój. Będą to m.in. zajęcia matematyczne, przyrodnicze, muzyczne oraz wspierające kreatywność czy współpracę w grupie. W zależności od indywidualnie określonych potrzeb, dla najmłodszych zorganizowane będą zajęcia logopedyczne, muzyczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, integracja sensoryczna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne czy korekcyjno-kompensacyjne. Specjalistyczne zajęcia obejmą dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie to przykładowo dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, warsztaty taneczne i koncerty muzyczne o charakterze terapeutycznym, treningi umiejętności samoobsługowych czy społecznych.

Realizacja projektów oznaczać będzie również wzbogacenie warsztatu pracy przez ponad 200 nauczycieli przedszkolnych. Podwyższanie kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach dotyczyć będzie przede wszystkim pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami oraz współpracy z rodzicami.

Najwyższą kwotę dofinansowania – ponad 1,4 mln zł – otrzyma Fundacja Cukierkowo. Na warszawskim Ursynowie Fundacja prowadzi przedszkole, w którym w ramach projektu utworzone będą nowe grupy dla 70 dzieci ze zdiagnozowaną cukrzycą typu I. Ze względu na potrzebę specjalistycznej opieki, choroba ta często uniemożliwia im korzystanie z edukacji przedszkolnej. W Cukierkowie przedszkolaki będą miały zapewnioną pełną opiekę medyczną. Za ich edukację i rozwój będą odpowiedzialni nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi z tego rodzaju specjalnymi potrzebami.

Dofinansowane w konkursie projekty będą realizowane na terenie Warszawy, Płocka i Radomia, a także w gminach: Baranowo, Błonie, Brwinów, Chynów, Czarnia, Izabelin, Jabłonna, Jakubów, Jastrzębia, Jednorożec, Kobyłka, Kowala, Legionowo, Łosice, Miastków Kościelny, Młodzieszyn, Myszyniec, Opinogóra Górna, Otwock, Piaseczno, Prażmów, Radzanów, Radziejowice, Raszyn, Rybno, Sanniki, Suchożebry, Wieniawa, Zakrzew, Zaręby Kościelne, Zwoleń i Żyrardów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych