Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Nowych dziewięć projektów edukacyjnych otrzyma dofinansowanie na działania zmieniające jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków dostępnych w ramach konkursu i dzięki temu kolejne projekty z listy rezerwowej skierowano do dofinansowania. Realizacja tych projektów będzie miała realny wpływ na lepszą jakość kształcenia oraz na wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów. Do wnioskodawców trafi ponad 7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

W ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży wsparciem zostanie objętych ponad 19,8 tys. uczniów oraz przeszło 2,7 tys. nauczycieli.

Szkoła przyszłości

Uczniowie z 8 szkół podstawowych  z Budziszynka, Chynowa, Drwalewa, Machcina, Pieczysk, Sułkowic, Watraszewa i Zalesia (powiat grójecki) zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych. Łącznie skorzysta 781 uczniów, którzy będą uczęszczać na dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i komputerowych. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne pomogą w nauce kreatywnego myślenia, pracy zespołowej, przedsiębiorczości. Dla uczestników projektu zaplanowany jest także udział w warsztatach metodycznych, a uczniowie mający problemy w nauce skorzystają z zajęć wyrównawczych. Celem projektu jest nauka poprzez wykorzystanie innowacyjnych technik, nowatorskich form przekazywania wiedzy i zastosowania jej w praktyce. Wsparcie obejmie także 100 nauczycieli. Wartość dofinansowania projektu to 1 959 192,00 zł.

Dobry start w przyszłość

Kolejny projekt zrealizowany zostanie w 9 szkołach podstawowych znajdujących się w Kozienicach. 500 uczniów będzie mogło wyrównać swoje szanse edukacyjne oraz podnieść kompetencje kluczowe, cyfrowe i umiejętności uniwersalne. Przyznane dofinansowanie pozwoli wprowadzić w szkołach najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne, a także doposażyć pracownie przyrodnicze. W ramach projektu 150 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wartość dofinansowania projektu to 1 598 892,00 zł.

Wsparcie uczniów z miasta Łaskarzew

W Zespole Szkół nr 1 i nr 2 w Łaskarzewie przez dwa lata będzie realizowany projekt, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Wiedza  będzie przekazywana młodzieży na dodatkowych zajęciach, m.in. matematyczno-przyrodniczych i komputerowych. Założeniem projektu jest również wprowadzenie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W sumie w projekcie udział weźmie 292 uczniów. Wnioskodawca wyposaży szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce komputerowo-cyfrowe. W kursach zawodowych udział weźmie 56 nauczycieli. Wartość dofinansowania projektu to 642 292,83 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-edukacja-ogolna-nr-rpma-10-01-01-ip-01-14-076-18/

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych