Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Nowych dziewięć projektów edukacyjnych otrzyma dofinansowanie na działania zmieniające jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków dostępnych w ramach konkursu i dzięki temu kolejne projekty z listy rezerwowej skierowano do dofinansowania. Realizacja tych projektów będzie miała realny wpływ na lepszą jakość kształcenia oraz na wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów. Do wnioskodawców trafi ponad 7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

W ramach konkursu z Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży wsparciem zostanie objętych ponad 19,8 tys. uczniów oraz przeszło 2,7 tys. nauczycieli.

Szkoła przyszłości

Uczniowie z 8 szkół podstawowych  z Budziszynka, Chynowa, Drwalewa, Machcina, Pieczysk, Sułkowic, Watraszewa i Zalesia (powiat grójecki) zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych. Łącznie skorzysta 781 uczniów, którzy będą uczęszczać na dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i komputerowych. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne pomogą w nauce kreatywnego myślenia, pracy zespołowej, przedsiębiorczości. Dla uczestników projektu zaplanowany jest także udział w warsztatach metodycznych, a uczniowie mający problemy w nauce skorzystają z zajęć wyrównawczych. Celem projektu jest nauka poprzez wykorzystanie innowacyjnych technik, nowatorskich form przekazywania wiedzy i zastosowania jej w praktyce. Wsparcie obejmie także 100 nauczycieli. Wartość dofinansowania projektu to 1 959 192,00 zł.

Dobry start w przyszłość

Kolejny projekt zrealizowany zostanie w 9 szkołach podstawowych znajdujących się w Kozienicach. 500 uczniów będzie mogło wyrównać swoje szanse edukacyjne oraz podnieść kompetencje kluczowe, cyfrowe i umiejętności uniwersalne. Przyznane dofinansowanie pozwoli wprowadzić w szkołach najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne, a także doposażyć pracownie przyrodnicze. W ramach projektu 150 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wartość dofinansowania projektu to 1 598 892,00 zł.

Wsparcie uczniów z miasta Łaskarzew

W Zespole Szkół nr 1 i nr 2 w Łaskarzewie przez dwa lata będzie realizowany projekt, którego celem jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Wiedza  będzie przekazywana młodzieży na dodatkowych zajęciach, m.in. matematyczno-przyrodniczych i komputerowych. Założeniem projektu jest również wprowadzenie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W sumie w projekcie udział weźmie 292 uczniów. Wnioskodawca wyposaży szkoły w nowoczesne narzędzia i pomoce komputerowo-cyfrowe. W kursach zawodowych udział weźmie 56 nauczycieli. Wartość dofinansowania projektu to 642 292,83 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-edukacja-ogolna-nr-rpma-10-01-01-ip-01-14-076-18/

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych