Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego kolejne 6 projektów otrzyma dofinansowanie na rozwój świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych i starszych. Do wnioskodawców trafi wsparcie łącznie ponad 11,4 mln zł, z czego 9,8 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a blisko 1,6 mln zł z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Inwestycje w rozwój usług społecznych i usług opieki zdrowotnej na Mazowszu to ważny obszar programu regionalnego. Fundusze europejskie wspierają m.in. rozwój deinstytucjonalizacji czyli przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Działania takie przekładają się bezpośrednio na poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu, ale wymaga zwiększonej opieki. Znamy kolejne dofinansowane projekty dotyczące rozwoju świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych i starszych. Dzięki realizacji tych projektów powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej w powiatach: sokołowskim, piaseczyńskim, płockim, ostrowskim, pułtuskim i garwolińskim. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Dzięki funduszom europejskim Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) zostanie utworzony w Płocku-Borowiczkach. Wsparciem zostanie objętych 125 osób. Ponad połowę osób biorących udział w projekcie stanowić będą osoby powyżej 65 roku życia, zamieszkałe w powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim i w Płocku. W ramach projektu w obiekcie przeznaczonym na DDOM będą wykonane prace remontowo-adaptacyjne m.in.: zostaną naprawione i pomalowane ściany, drzwi wewnętrzne będą wymienione, naprawione zostaną podłogi oraz wymieniona będzie instalacja c.o. Poza tym powstaną podjazdy, schody i łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących. Inwestycja dotyczy także zakupu niezbędnego sprzętu medycznego oraz świadczenia usług i opieki nad pacjentami. W ramach projektu utworzonych zostanie 25 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi powyżej 65 lat. Dofinansowanie unijne tego projektu to ponad 1,6 mln zł.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie także w powiecie ostrowskim. Dostęp do usług zdrowotnych będzie miało 125 osób niesamodzielnych, tj. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dzienna opieka medyczna obejmie opieką pacjentów z woj. mazowieckiego, w tym co najmniej połowę stanowić będą pacjenci z terenu miasta Ostrów Mazowiecka. Przyjmowane będą osoby niesamodzielne, w szczególności powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalnej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego stacjonarnego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. W DDOM będzie mogło przebywać równocześnie 25 pacjentów, a długość pobytu będzie ustalana indywidualnie przez zespół terapeutów. Obiekt będzie funkcjonował przez cały rok, przez wszystkie dni robocze i minimum 8 godz. dziennie. DDOM wspierał będzie również opiekunów osób niesamodzielnych. Na realizację projektu pozyskano ponad 1,6 mln zł. dofinansowania unijnego.

Kolejny projekt, który otrzymał dotację blisko 1,7 mln zł dotyczy utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Piasecznie. Wsparcie medyczne trafi do minimum 125 uczestników, mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. W ramach projektu zakupione zostanie niezbędne wyposażenie, a także sfinansowane będą wynagrodzenia personelu i usługodawców oraz funkcjonowanie obiektu. DDOM zapewni: poradnictwo, wsparcie, posiłki i niektóre aspekty opieki osobistej, a także będzie prowadził działalność społeczną i kulturalną. Realizacja projektu przyczyni się do włączenia społecznego uczestników. Zapewni poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych, edukację oraz wsparcie psychiczne dla opiekunów tych osób oraz ograniczy bariery równości płci poprzez dostęp do świadczeń w podobnym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-2-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-rpma-09-02-02-ip-01-14-087-19/

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś