Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie pomagają osobom dorosłym podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Dobrze wyszkolony pracownik może być długo aktywny zawodowo i bez wątpienia jest cenny dla pracodawcy. Znamy listę kolejnych projektów edukacyjnych, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Jest to kwota ponad 6,4 mln zł, a skorzystają osoby powyżej 25 roku życia, które chcą podwyższać swoje kompetencje.

 

Konkurs z Działania 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych trwał od 29 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r., a wnioski przyjmowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Uczestnikami projektów będą osoby w wieku od 25 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych. Na wsparcie mogą liczyć także osoby o niskich kwalifikacjach czy osoby w wieku 50+.

 

Znajomość języka obcego oraz kompetencje cyfrowe to najbardziej pożądane cechy u pracowników. Fundusze europejskie pomagają uczyć się przez całe życie, przełamywać swoje bariery, żeby osiągać zawodowe cele. Dzięki dofinansowaniu 18 projektów na kwotę ponad 18,4 mln zł możemy pomóc prawie 3,5 tys. osób o niskich kwalifikacjach – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Spółka DAILY GROUP pozyskała ponad 850 tys. zł na realizację projektu, którego celem będzie nauka języka angielskiego  na różnych poziomach zaawansowania oraz zdobycie umiejętności cyfrowych. Projekt przewidziany jest dla 294 osób, mieszkańców Mazowsza, którzy wezmą udział w kursach językowych lub komputerowych w ramach kształcenia ustawicznego. Kursy będą zakończone  zewnętrznym egzaminem certyfikacyjnym.

 

Języki i komputery kluczem do kariery

Kolejny projekt będzie odpowiedzią na potrzeby m.in. osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50 +, osób zamieszkujących obszary wiejskie oraz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki realizacji kursów z j. angielskiego oraz j. niemieckiego, 192 osoby podniosą swoje kompetencje językowe.  Założeniem projektu jest również organizacja kursów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w których udział weźmie 360 dorosłych mieszkańców Mazowsza. Znajomość języków obcych oraz obsługi komputera to szansa dla uczestników projektu na zmianę pracy lub podjęcie zatrudnienia. Wartość dofinansowania to blisko 750 tys. zł.

 

Pokonać barierę językową

Coraz więcej osób chce doskonalić swoje umiejętności językowe i komputerowe, które przydatne są nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Projekt, który zrealizuje A-Z CONSULTING KASZUBA BOGUSŁAWA przewiduje wsparcie dla 144 osób dorosłych. Będą to zajęcia uczące j. angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Kursy będą zakończone międzynarodowym egzaminem certyfikacyjnym TOEIC lub TELC. Dodatkowo wnioskodawca zaplanował przeprowadzenie zajęć z kompetencji cyfrowych i komputerowych. Wartość dofinansowania to ponad  570 tys. zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-2-upowszechnianie-kompetencji-kluczowych-wsrod-osob-doroslych-rpma-10-02-00-ip-01-14-083-19/

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś