Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dofinansowania dla konkursu dotyczącego rozwoju alternatywnych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Dzięki tej decyzji możliwe było dofinansowanie trzech dodatkowych projektów. Do wnioskodawców trafi ponad 5,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Wsparcie osób niesamodzielnych oraz osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia wymaga większej opieki to główne cele konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Taka pomoc możliwa jest dzięki funduszom europejskim. Wybrane do dofinansowania projektu wpłyną na rozwój alternatywnych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym, np. Dziennych Domów Opieki Medycznej. Są to miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy otrzymają opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Już od sierpnia 2019 r. mieszkańcy północnego Mazowsza będą mogli korzystać z usług medycznych świadczonych w nowym Dziennym Domu Opieki Medycznej w Raciążu. Powstanie on dzięki dofinansowaniu z RPO WM w kwocie blisko 2 mln zł. Wsparcie przewidziane jest dla 116 pacjentów z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płockiego, płońskiego, pułtuskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego i miasta Płocka. Indywidualne podejście, funkcjonowanie przez cały rok to atuty placówki.

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie będzie odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Pacjentami dziennego domu opieki medycznej będą na przykład:

– osoby, które opuściły szpital i potrzebują wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru nad terapią farmakologiczną,

– osoby wymagające rehabilitacji oraz działań usprawniających,

– pacjenci, którzy potrzebują wsparcia i edukacji zdrowotnej,

– pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Kolejny projekt dotyczy utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Warszawie. Przyznane dofinansowanie to prawie 2 mln zł. Wnioskodawca odpowiednio przystosuje pomieszczenia, kupi wyposażenie i sprzęt. Pacjenci w zależności od potrzeb będą mieli zapewnioną terapię zajęciową, rehabilitację, posiłki i transport. Ze wsparcia będzie korzystać 120 osób z Warszawy i okolic. DDOM funkcjonować będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze 8-10 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie także w Wyszkowie. Placówka będzie dostępna dla osób niesamodzielnych i osób powyżej 65 roku życia. Poprawa stanu zdrowia, zwiększenie dostępności świadczeń medycznych i ambulatoryjnych oraz wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych to główne założenia projektu, który znalazł się na liście rankingowej i otrzyma ok 2 mln zł. Z pomocy skorzysta 125 osób. Pod okiem specjalistów pacjenci będą m.in. uczyć się  samodzielności, otrzymają pomoc w ramach zapobiegania wczesnym powikłaniom poszpitalnym, będą brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

Kolejny raz Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków na projekty zdrowotne. Opieka senioralna jest bardzo potrzebna. W ramach dwudziestu projektów, na terenie Mazowsza powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej. Otoczą one opieką ponad 2,3 tys. pacjentów – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś