Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył kwotę dofinansowania dla konkursu dotyczącego rozwoju alternatywnych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Dzięki tej decyzji możliwe było dofinansowanie trzech dodatkowych projektów. Do wnioskodawców trafi ponad 5,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Wsparcie osób niesamodzielnych oraz osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia wymaga większej opieki to główne cele konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Taka pomoc możliwa jest dzięki funduszom europejskim. Wybrane do dofinansowania projektu wpłyną na rozwój alternatywnych form opieki świadczonej w środowisku lokalnym, np. Dziennych Domów Opieki Medycznej. Są to miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy otrzymają opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Już od sierpnia 2019 r. mieszkańcy północnego Mazowsza będą mogli korzystać z usług medycznych świadczonych w nowym Dziennym Domu Opieki Medycznej w Raciążu. Powstanie on dzięki dofinansowaniu z RPO WM w kwocie blisko 2 mln zł. Wsparcie przewidziane jest dla 116 pacjentów z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płockiego, płońskiego, pułtuskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego i miasta Płocka. Indywidualne podejście, funkcjonowanie przez cały rok to atuty placówki.

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie będzie odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Pacjentami dziennego domu opieki medycznej będą na przykład:

– osoby, które opuściły szpital i potrzebują wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru nad terapią farmakologiczną,

– osoby wymagające rehabilitacji oraz działań usprawniających,

– pacjenci, którzy potrzebują wsparcia i edukacji zdrowotnej,

– pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Kolejny projekt dotyczy utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Warszawie. Przyznane dofinansowanie to prawie 2 mln zł. Wnioskodawca odpowiednio przystosuje pomieszczenia, kupi wyposażenie i sprzęt. Pacjenci w zależności od potrzeb będą mieli zapewnioną terapię zajęciową, rehabilitację, posiłki i transport. Ze wsparcia będzie korzystać 120 osób z Warszawy i okolic. DDOM funkcjonować będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze 8-10 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie także w Wyszkowie. Placówka będzie dostępna dla osób niesamodzielnych i osób powyżej 65 roku życia. Poprawa stanu zdrowia, zwiększenie dostępności świadczeń medycznych i ambulatoryjnych oraz wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych to główne założenia projektu, który znalazł się na liście rankingowej i otrzyma ok 2 mln zł. Z pomocy skorzysta 125 osób. Pod okiem specjalistów pacjenci będą m.in. uczyć się  samodzielności, otrzymają pomoc w ramach zapobiegania wczesnym powikłaniom poszpitalnym, będą brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

Kolejny raz Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył pulę środków na projekty zdrowotne. Opieka senioralna jest bardzo potrzebna. W ramach dwudziestu projektów, na terenie Mazowsza powstaną Dzienne Domy Opieki Medycznej. Otoczą one opieką ponad 2,3 tys. pacjentów – podkreśla Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. EFS.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych