Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie na opiekę senioralną to realne wsparcie i właśnie decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, kolejnych 5 projektów otrzyma dofinansowanie na rozwój świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych i starszych. Do wnioskodawców trafi prawie 9,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Projekty, które otrzymały wsparcie z funduszy europejskich wprowadzą nową jakość opieki medycznej. Organizacja i prowadzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej to alternatywna forma pomocy dla osób niesamodzielnych oraz osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie wymaga pobytu w szpitalu ale wymaga większej opieki.

 

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Dzięki funduszom europejskim Dzienny Dom Opieki Medycznej zostanie utworzony w Józefowie (powiat otwocki). Wsparciem zostanie objętych 120 osób niesamodzielnych. Będą to pacjenci, którzy opuścili szpital ale ich stan zdrowia nadal wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności. Istotną rolą będzie udzielanie wsparcia, działania motywacyjne oraz edukacja zdrowotna. Projekt zrealizuje Centrum Medyczne Józefów Sp. z o. o, a dofinansowanie to kwota ponad 1,8 mln zł. Pacjenci będą mieli zapewniony transport, wyżywienie, badania laboratoryjne. DDOM będzie funkcjonował przez 8 godzin dziennie we wszystkie dni robocze.

Starsi mieszkańcy powiatu legionowskiego będą mogli korzystać z usług medycznych świadczonych w nowo tworzonym Dziennym Domu Opieki Medycznej w gminie Wieliszew. Miejsce znajdzie tu ok. 130 osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, i osoby które jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Projekt zrealizuje NZOZ SANITAS Sp. z o.o., pozyskane dofinansowanie to ponad 1,9 mln zł.

Kolejny projekt zrealizuje Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek. Celem jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Remiszewskiej 14 w Warszawie. Pacjentami DDOM-u będą mieszkańcy dzielnicy Targówek oraz Pragi Północ i Południe, Rembertowa i Białołęki, w sumie wsparcie otrzymają 124 osoby. Pobyt w DDOM będzie miał na celu poprawić stan zdrowia pacjentów, zwiększać dostępność do świadczeń medycznych i ambulatoryjnych, a także wspierać opiekunów osób niesamodzielnych np. poprzez spotkania z psychologiem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-2-uslugi-spoleczne-i-uslugi-opieki-zdrowotnej-poddzialania-9-2-2-zwiekszenie-dostepnosci-uslug-zdrowotnych-rpma-09-02-02-ip-01-14-087-19/

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś