Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Kolejne projekty otrzymają unijne dofinansowanie na budowę lub rozbudowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu czterech inwestycji. Dofinansowanie wyniesie ponad 21,8 mln zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Jakie projekty otrzymały dofinansowanie?

Prawie 5,7 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma gmina Olszewo-Borki. Środki te pozwolą zamontować instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła na 152 budynkach mieszkalnych, 22 budynkach użyteczności publicznej oraz na 4 budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki zwiększeniu udziału OZE  w produkcji energii, jej bieżące zapotrzebowanie na terenie gminy zostanie zabezpieczone. Istotny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych.

– Wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł daje długofalowe efekty. To poprawa środowiska, oszczędności w budżetach domowych i gminnych, lepsza jakość życia mieszkańców Mazowsza. Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego o kolejnym zwiększeniu alokacji w konkursie, pozwoliła dofinansować łącznie 21 projektów, a do wnioskodawców trafi ponad 138,1 mln zł z RPO WM 2014-2020 – powiedziała Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Jakość środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim, poprawi się dzięki inwestycji, którą poprowadzi gmina Liw. Pozyskane dofinansowanie to kwota ponad 6,3 mln zł. Łącznie na terenie gmin: Liw, Korytnica, Miedzna i Sadowne, wybudowanych zostanie ponad 690 kompletów małych źródeł energii. Będą to instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.

Kolejny projekt będzie realizowany przez gminę Przyłęk (powiat zwoleński). Wnioskodawca otrzyma z RPO WM ponad 5,1 mln zł.  Na budynkach prywatnych zamontowane będą:

– 33 instalacje fotowoltaiczne;

– 35 pomp ciepła;

– 113 piecy na biomasę;

– 423 kolektory słoneczne.

Celem projektu będzie wykorzystanie alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców gminy, a w efekcie poprawa jakości powietrza w regionie.

Jakość życia poprawi się również mieszkańcom gminy Łyse. Dofinansowany projekt zakłada montaż instalacji kolektorów słonecznych na 368 indywidualnych budynkach mieszkalnych, a także montaż 2 instalacji pomp ciepła i 8 instalacji mikrowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Instalacje pozwolą na wykorzystanie OZE, jako źródła ciepła np. w instalacjach grzewczych, zmniejszą również zużycia energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.

Nabór z Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś