Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znamy listę projektów edukacyjnych, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania. Ze zorganizowanych w ramach 12 projektów kursów skorzysta ponad 4,2 tys. dorosłych mieszkańców Mazowsza. Na ich organizację do wnioskodawców trafi 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Celem inicjatyw, które uzyskały dotacje z funduszy europejskich, jest wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Szczególnie ważne będzie to w przypadku osób o niskim poziomie znajomości języków obcych i obsługi komputera. Uczenie się przez całe życie konieczne jest m.in. ze względu na dynamiczny rozwój nowych technologii i zmiany na rynku pracy.

Obecnie coraz więcej stanowisk pracy wymaga posiadania kompetencji cyfrowych i językowych. Tymczasem przygotowany przez Komisję Europejską raport „Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2019” pokazuje, że wciąż mniej niż połowa Polaków posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Stawia nas to w gronie krajów Unii Europejskiej o najniższej wartości Indeksu. Z realizacji wybranych do dofinansowania projektów skorzystają nie tylko dorośli uczestnicy szkoleń, ale i przedsiębiorcy, którzy zyskają lepiej wykwalifikowanych pracowników – mówi Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Wszystkie wybrane do dofinansowania projekty zakładają organizację szkoleń cyfrowych i językowych, w zakresie języka angielskiego. Niektórzy beneficjenci zaoferują również możliwość nauki języka niemieckiego lub francuskiego. Łącznie ze szkoleń skorzysta 4266 osób. W kursach wezmą udział mieszkańcy Mazowsza, którzy ukończyli co najmniej 25 lat i z własnej inicjatywy zgłaszają chęć doskonalenia kompetencji językowych czy cyfrowych. Większe szanse na udział w szkoleniu będą miały osoby najbardziej ich potrzebujące ze względu na trudniejszą sytuację na rynku pracy, wynikającą m.in. z niskich kwalifikacji, wieku powyżej 50 lat, zamieszkiwania na obszarze wiejskim lub objętym programem rewitalizacji. Każdy kurs prowadzić będzie do uzyskania zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kompetencje.

Projekty realizowane będą głównie przez przedsiębiorców działających w obszarze edukacji i szkoleń. Większość z nich obejmie swoim zasięgiem całe województwo mazowieckie.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Pozytywnie ocenionych zostało aż 118 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 103 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś