Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ożywienie terenów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej jest jednym z obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dlatego do 13 września można ubiegać się o dofinansowanie odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pula środków to ponad 32 mln zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 finansowanie znajdą też inwestycje w kompleksową rewitalizację terenów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Warunkiem ubiegania się o fundusze jest posiadanie przez gminę aktualnego programu rewitalizacji, który określa inwestycje istotne z perspektywy mieszkańców i rozwoju lokalnego.

Należy pamiętać,  że działania rewitalizacyjne podejmowane w RPO WM 2014-2020 stanowią przede wszystkim narzędzie do wprowadzania zmian społeczno-gospodarczych. Do tej pory zrealizowaliśmy nabory dotyczące zmiany sposobu użytkowania rynków, placów czy skwerów tak, aby sprzyjać przedsiębiorczości. Obecnie trwa konkurs o dofinansowanie odnowy wspólnych przestrzeni w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Jego pula to ponad 32 mln zł – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na co, dla kogo i ile?

Dofinansowanie obejmie inwestycje mające na celu odnowę części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Mogą to być np. ściany zewnętrzne, ściany nośne, fundamenty, dachy, stropy, strychy, ciągi komunikacyjne, systemy wentylacji, przechowalnie wózków dziecięcych i rowerów, windy, instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Możliwe jest też włączenie prac z zakresu termomodernizacji. W takim przypadku konieczne będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Co istotne, planowane działania muszą być częścią szerszych działań rewitalizacyjnych i wynikać z przyjętego gminnego programu rewitalizacji. Projekt należy zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

O fundusze mogą ubiegać się m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej, nstytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Mają na to czas do 13 września – powiedziała Sylwia Maksim-Wójcicka Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z zakresu Rewitalizacji i Mobilności Miejskiej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Unijne dofinansowanie projektów wyniesie do 70 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Dodatkowo, jest możliwość uzyskania wsparcia z budżetu państwa w wysokości do 15 procent.

Na co zwrócić uwagę?

Większe szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty główne w ramach programów rewitalizacji. Warto także zwrócić uwagę na to, aby inwestycję uzupełniały działania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli np. sprzyjające włączeniu społecznemu i zwiększaniu zatrudnienia. Promowane są inwestycje obejmujące obiekty zabytkowe, a także jak najbardziej kompleksowe i efektywne kosztowo. Dodatkowe punkty uzyskają również projekty realizowane w partnerstwie oraz na terenach wiejskich.

 

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego dostępne są w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy również do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, a także dofinansowanych projektach, oraz do systemu powiadomień o naborach.

RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego
i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś