Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ożywienie terenów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej jest jednym z obszarów wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dlatego do 13 września można ubiegać się o dofinansowanie odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Pula środków to ponad 32 mln zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 finansowanie znajdą też inwestycje w kompleksową rewitalizację terenów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Warunkiem ubiegania się o fundusze jest posiadanie przez gminę aktualnego programu rewitalizacji, który określa inwestycje istotne z perspektywy mieszkańców i rozwoju lokalnego.

Należy pamiętać,  że działania rewitalizacyjne podejmowane w RPO WM 2014-2020 stanowią przede wszystkim narzędzie do wprowadzania zmian społeczno-gospodarczych. Do tej pory zrealizowaliśmy nabory dotyczące zmiany sposobu użytkowania rynków, placów czy skwerów tak, aby sprzyjać przedsiębiorczości. Obecnie trwa konkurs o dofinansowanie odnowy wspólnych przestrzeni w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Jego pula to ponad 32 mln zł – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na co, dla kogo i ile?

Dofinansowanie obejmie inwestycje mające na celu odnowę części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Mogą to być np. ściany zewnętrzne, ściany nośne, fundamenty, dachy, stropy, strychy, ciągi komunikacyjne, systemy wentylacji, przechowalnie wózków dziecięcych i rowerów, windy, instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Możliwe jest też włączenie prac z zakresu termomodernizacji. W takim przypadku konieczne będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Co istotne, planowane działania muszą być częścią szerszych działań rewitalizacyjnych i wynikać z przyjętego gminnego programu rewitalizacji. Projekt należy zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

O fundusze mogą ubiegać się m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej, nstytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Mają na to czas do 13 września – powiedziała Sylwia Maksim-Wójcicka Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z zakresu Rewitalizacji i Mobilności Miejskiej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Unijne dofinansowanie projektów wyniesie do 70 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Dodatkowo, jest możliwość uzyskania wsparcia z budżetu państwa w wysokości do 15 procent.

Na co zwrócić uwagę?

Większe szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty główne w ramach programów rewitalizacji. Warto także zwrócić uwagę na to, aby inwestycję uzupełniały działania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli np. sprzyjające włączeniu społecznemu i zwiększaniu zatrudnienia. Promowane są inwestycje obejmujące obiekty zabytkowe, a także jak najbardziej kompleksowe i efektywne kosztowo. Dodatkowe punkty uzyskają również projekty realizowane w partnerstwie oraz na terenach wiejskich.

 

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego dostępne są w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy również do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, a także dofinansowanych projektach, oraz do systemu powiadomień o naborach.

RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego
i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych