Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Za niespełna trzy tygodnie ruszy jeden z pierwszych konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w nowej, obecnej już perspektywie 2014-2020. Na wsparcie w tym zakresie, będą mogły liczyć projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową oraz z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Pula konkursu to ponad 13,2 mln zł. Start już 30 września br.

W okresie od 30 września do 26 października br., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie będzie przyjmować wnioski na dofinansowanie Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Finalnie, objęte dofinansowaniem projekty dedykowane będą m.in. rodzinom wielodzietnym, czy rodzicom samotnie wychowujących dzieci, które otrzymają np. zintegrowane poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne).

– Wizja konkursu to kierunek wsparcia rodzin wielodzietnych, rodzin z osobami starszymi, osób z niepełnosprawnościami jak również rodziców samotnie wychowujących dzieci, osoby niesamodzielne i przebywające w ośrodkach wychowawczych dotkniętych brakiem pracy, wykształcenia czy po prostu złą sytuacją rodzinną i materialną. Do dofinansowania zostaną wyłonione m.in., projekty ukierunkowane na poradnictwo socjalne, prawne i pedagogiczne, działania edukacyjne, aktywizację dorosłych członków rodzin, realizację programów profilaktycznych i społecznych, czy też pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa. Takie inicjatywy są bardzo ważne i potrzebne na Mazowszu – podkreśliła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PO KL.

Kto może realizować projekty?

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne i budżetowe, instytucje rynku pracy, ośrodki zatrudnienia socjalnego, miejskie ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową.

Ważne !

Nowa perspektywa wprowadza unowocześnienie dla beneficjentów w zakresie składania wniosków aplikacyjnych. Teraz wystarczy tylko wersja elektroniczna dokumentów bez wychodzenia z domu.

Krok po kroku

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i wzór wniosku o dofinansowanie oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego przez system elektroniczny MEWA 2.0 można znaleźć na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ w zakładce pt. Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych