Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Za niespełna trzy tygodnie ruszy jeden z pierwszych konkursów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w nowej, obecnej już perspektywie 2014-2020. Na wsparcie w tym zakresie, będą mogły liczyć projekty związane z aktywizacją społeczno-zawodową oraz z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Pula konkursu to ponad 13,2 mln zł. Start już 30 września br.

W okresie od 30 września do 26 października br., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie będzie przyjmować wnioski na dofinansowanie Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Finalnie, objęte dofinansowaniem projekty dedykowane będą m.in. rodzinom wielodzietnym, czy rodzicom samotnie wychowujących dzieci, które otrzymają np. zintegrowane poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne).

– Wizja konkursu to kierunek wsparcia rodzin wielodzietnych, rodzin z osobami starszymi, osób z niepełnosprawnościami jak również rodziców samotnie wychowujących dzieci, osoby niesamodzielne i przebywające w ośrodkach wychowawczych dotkniętych brakiem pracy, wykształcenia czy po prostu złą sytuacją rodzinną i materialną. Do dofinansowania zostaną wyłonione m.in., projekty ukierunkowane na poradnictwo socjalne, prawne i pedagogiczne, działania edukacyjne, aktywizację dorosłych członków rodzin, realizację programów profilaktycznych i społecznych, czy też pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa. Takie inicjatywy są bardzo ważne i potrzebne na Mazowszu – podkreśliła Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PO KL.

Kto może realizować projekty?

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne i budżetowe, instytucje rynku pracy, ośrodki zatrudnienia socjalnego, miejskie ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową.

Ważne !

Nowa perspektywa wprowadza unowocześnienie dla beneficjentów w zakresie składania wniosków aplikacyjnych. Teraz wystarczy tylko wersja elektroniczna dokumentów bez wychodzenia z domu.

Krok po kroku

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i wzór wniosku o dofinansowanie oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego przez system elektroniczny MEWA 2.0 można znaleźć na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ w zakładce pt. Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych