Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W ostatnich dniach odbyły się kolejne trzy konferencje regionalne poświęcone efektom wdrażania funduszy europejskich na Mazowszu. Podsumowaliśmy rozwój subregionu siedleckiego, ostrołęckiego i płockiego. Pokazaliśmy aktywność beneficjentów oraz ile projektów zostało zrealizowanych, jakie obszary wsparcia dominowały i jakie środki z programu regionalnego trafiły do wnioskodawców z tych subregionów. Uczestnicy wydarzeń mieli okazję poznać założenia nowej pespektywy Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz przyjrzeć się aktualizacji dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

– Tempo wydatkowania środków na Mazowszu jest bardzo dobre. Mamy już zakontraktowanych ponad 93 proc. alokacji. Tylko z beneficjentami z subregionu ostrołęckiego podpisaliśmy 330 umów, na ponad 625 mln zł wsparcia. Te liczby mówią same za siebie. Unijne wsparcie przekłada się na szereg zrealizowanych projektów ekologicznych, edukacyjnych czy chociażby w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności czy systemu transportowego – mówiła członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Do tej pory na Mazowszu podpisano już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł.

 

– Jesteśmy w szczególnym momencie, na przełomie perspektyw finansowych czyli na przełomie budżetów Unii Europejskiej. Nasi beneficjenci kończą swoje projekty, mając czas do końca czerwca 2023 roku. Chcę podkreślić, że przez 17 lat członkostwa w Unii Polska otrzymała 140 mld euro i te pieniądze zostały wprowadzone do gospodarki – podkreślał w Płocku marszałek Adam Struzik.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu siedleckiego?

 

– Unia Europejska wspiera rozwój subregionu siedleckiego. Największe środki inwestowane są w działania z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, jakość życia, w tym pomoc dla placówek medycznych,a także projekty drogowe – powiedziała Monika Tchórznicka Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

W siedleckim podpisanych zostało ponad 300 umów. Wartość dofinansowania z programu regionalnego to aż 550,8 mln zł. Najwięcej dofinansowanych działań dotyczy innowacyjności, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, wyłączenia społecznego, a także i rozwoju rynku pracy.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu ostrołęckiego?

W subregionie ostrołęckim realizowanych jest 330 projektów. Wartość projektów to 936 mln zł, z czego wsparcie z UE wyniosło ponad 625 mln zł. W subregionie ostrołęckim samorządy lokalne realizują w sumie 181 projektów, a przedsiębiorcy – 116 projektów. Dzięki funduszom z UE zostały zrealizowane ważne dla mieszkańców inwestycje np. drogowe, ekologiczne czy tez związane z rynkiem pracy.

 

Jak fundusze europejskie wspierają rozwój subregionu płockiego?

 

– Znajdujemy się już na zaawansowanym etapie realizacji programu regionalnego, dlatego w całym województwie widać konkretne efekty pomocy z Unii Europejskiej. W subregionie płockim największe wsparcie zyskały projekty z obszaru przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, inwestycji drogowych, a także działania skierowane do bezrobotnych mieszkańców – powiedział  Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

W subregionie płockim podpisane zostały w sumie 273 umowy. Wartość projektów to 757 mln zł, z czego wsparcie z UE wyniosło ponad 475 mln zł.

 

Przykłady projektów zrealizowanych dzięki wsparciu z UE w latach 2014-2020

  • Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego – 42,7 mln zł;
  • Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Siedlcach) – 41,4 mln zł;
  • Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń – beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, wartość dofinansowania UE – 11,9 mln zł;
  • Odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki – 8,6 mln zł
  • Budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T (Powiat Przasnyski) – 20 mln zł;
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (Powiat Przasnyski) – 55,2 mln zł;
  • Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV (Gmina Wyszków)– 17,5 mln zł;
  • Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 8,6 mln zł;
  • Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – 76,2 mln zł;
  • Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka–14,2 mln zł;

 

2,5 mld zł z UE dla Mazowsza

Samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 mld euro na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto, region Mazowiecki regionalny po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z Programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja wynosi 2,5 mld euro, do podziału na sześć regionów.

 

Priorytety rozwojowe do 2030+

Trwają konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu – Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze.

Stan danych przedstawionych w tekście na 1 września 2021 r.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś