Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 440 uczniów szkół podstawowych w Dąbrówce, Guzowatce, Józefowie i we Wszeborach zyska lepsze możliwości rozwoju i kształcenia. Dzieci i młodzież skorzystają z dodatkowych zajęć, nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy, a w szkołach pojawią się nowoczesne pomoce dydaktyczne. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał ponad 1,7 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali: Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, wójt gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski i jej skarbnik Agnieszka Adam.

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich w szkołach przez dwa lata realizowany będzie kompleksowy projekt wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży wykazującej większe uzdolnienia zorganizowane będą zajęcia rozwijające: matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, z j. angielskiego oraz koło szachowe. Najlepsi będą mieli możliwość zdania egzaminu zewnętrznego z j. angielskiego i uzyskania certyfikatu. Uczniowie, którzy słabiej sobie radzą, wezmą udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki i j. angielskiego. Będą też prowadzone zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne lub terapeutyczne. Uczniowie skorzystają również z zajęć rozwijających ich kreatywność oraz umiejętności współpracy i szybkiego uczenia się.

Dla 70 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się, rozwijania u dzieci innowacyjności, kreatywności i współpracy, a także pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poprawie jakości kształcenia w szkołach służyć będzie doposażenie szkolnych pracowni komputerowych. Zakupione zostaną również pomoce m.in. do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych, zajęć z robotyki czy pomocy do terapii pedagogicznej i zajęć logopedycznych. Szkoła w Dąbrówce zyska także doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej oraz sali integracji sensorycznej.

Realizacja projektu pomoże ograniczyć wpływ czynników geograficznych i finansowych na dostęp do wysokiego poziomu edukacji, szczególnie istotny w przypadku dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Prowadzone działania przygotują uczniów zarówno do radzenia sobie w przyszłości na rynku pracy, jak i do kształcenia się przez całe życie.

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości

Beneficjent: Gmina Dąbrówka

Całkowita wartość projektu: 1 839 500,23 zł

Kwota dofinansowania: 1 746 448,23 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych