Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 440 uczniów szkół podstawowych w Dąbrówce, Guzowatce, Józefowie i we Wszeborach zyska lepsze możliwości rozwoju i kształcenia. Dzieci i młodzież skorzystają z dodatkowych zajęć, nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy, a w szkołach pojawią się nowoczesne pomoce dydaktyczne. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał ponad 1,7 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali: Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, wójt gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski i jej skarbnik Agnieszka Adam.

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich w szkołach przez dwa lata realizowany będzie kompleksowy projekt wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów. Dla dzieci i młodzieży wykazującej większe uzdolnienia zorganizowane będą zajęcia rozwijające: matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, z j. angielskiego oraz koło szachowe. Najlepsi będą mieli możliwość zdania egzaminu zewnętrznego z j. angielskiego i uzyskania certyfikatu. Uczniowie, którzy słabiej sobie radzą, wezmą udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki i j. angielskiego. Będą też prowadzone zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne lub terapeutyczne. Uczniowie skorzystają również z zajęć rozwijających ich kreatywność oraz umiejętności współpracy i szybkiego uczenia się.

Dla 70 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu przedmiotów ścisłych, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się, rozwijania u dzieci innowacyjności, kreatywności i współpracy, a także pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poprawie jakości kształcenia w szkołach służyć będzie doposażenie szkolnych pracowni komputerowych. Zakupione zostaną również pomoce m.in. do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych, zajęć z robotyki czy pomocy do terapii pedagogicznej i zajęć logopedycznych. Szkoła w Dąbrówce zyska także doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej oraz sali integracji sensorycznej.

Realizacja projektu pomoże ograniczyć wpływ czynników geograficznych i finansowych na dostęp do wysokiego poziomu edukacji, szczególnie istotny w przypadku dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Prowadzone działania przygotują uczniów zarówno do radzenia sobie w przyszłości na rynku pracy, jak i do kształcenia się przez całe życie.

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości

Beneficjent: Gmina Dąbrówka

Całkowita wartość projektu: 1 839 500,23 zł

Kwota dofinansowania: 1 746 448,23 zł

Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś