Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Na terenie powiatu płockiego powstała infrastruktura służąca poprawie jakości środowiska przyrodniczego, jego ochronie, promocji lokalnych zasobów przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały cztery główne działania: – ochrona in-situ i ochrona ex-situ zagrożonych gatunków fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych na obszarze powiatu płockiego, – modernizacja i budowa infrastruktury niezbędnej do ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków fauny i flory, – działania ograniczające negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego na zagrożone gatunki fauny i flory oraz siedliska przyrodnicze oraz – działania związane z szeroko rozumianą edukacją społeczną i promocją lokalnych zasobów przyrodniczych powiatu płockiego.

Efektem realizacji projektu było utworzenie m.in.: stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny, zmodernizowanie istniejącego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym oraz wykarczowanie gatunków inwazyjnych na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Wyznaczono także nowe trasy turystyczne wzdłuż brzegów Wisły i szlak turystyczny w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, zmodernizowano szlaki turystyczno-rekreacyjne Nadleśnictwa Płock, a na terenie Nadleśnictwa Łąck powstał Las Dendrologiczny.  Powstały także miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym.

Poza tym powstały mini ogrody botaniczne przy placówkach oświatowych w Wyszogrodzie, Gąbinie i Płocku. Zaprojektowano i zorganizowano stałe wystawy ekologiczne „Wokół Nasion” w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek na terenie Nadleśnictwa Łąck oraz Muzeum Wisły w Wyszogrodzie. W ramach projektu odbyły się też szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej i prowadzenia działalności gospodarczej na Obszarach Natura 2000 oraz opracowano i wydano materiały edukacyjne dla społeczności. Ponadto utworzono portal edukacji ekologicznej, a mobilna aplikacja ułatwia poruszanie po szlakach turystycznych Powiatu Płockiego.

 

Galeria

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku

 

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Powiat Płocki

Projekt:

Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 3 198 525,19 zł

Dofinansowanie UE: 2 485 622,93 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś