Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Gmina Warka już od kilku lat stawia na turystykę i ochronę najbardziej cennych przyrodniczo terenów. W ramach inwestycji powstała ścieżka pieszo – rowerowa nad Pilicą. To prawie kilometrowy odcinek ścieżki turystycznej, od istniejącego ciągu wzdłuż ulicy Mostowej do Winiar. Nawierzchnia wykonana jest w początkowym odcinku z kostki betonowej, a dalej z ekologicznej nawierzchni szutrowej. Aby zapobiec niszczeniu cennej przyrody zastosowano ekologiczne, wiklinowe wygrodzenia chronionego terenu. Dzięki temu ograniczony został negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko. Wybudowane zostały również kładka i podesty umożliwiające zwiedzającym obserwację przyrody, a także drewniana altana oraz ławki i kosze na śmieci. Przy szlaku dosadzono krzewy i drzewa oraz rodzime rośliny, w których bytuje blisko trzydzieści gatunków ptaków chronionych m.in. zimorodka, gąsiorka i bączka.

Ważnym elementem inwestycji jest edukacja przyrodnicza. Przy ścieżce znajdują się tablice edukacyjne opisujące charakterystyczne i występujące na tym terenie rośliny, ptaki i zwierzęta. Konstrukcja wyposażona jest w ławeczki oraz ruchome elementy. Odbywają się tu zajęcia edukacyjne z zakresu bioróżnorodności i jej ochrony. Nauczyciele z okolicznych szkół mogą „na żywo” prowadzić lekcje z przyrody i przekazywać uczniom informacje na temat chronionych siedlisk roślin czy ptaków. W ramach działań edukacyjnych odbył się także  międzypokoleniowy piknik ekologiczny, powstała broszura dostępna w Urzędzie Miejskim w Warce oraz strona internetowa www.przyrodanadpilica.warka.pl

Dzięki Funduszom Europejskim na terenie gminy Warka, na obszarach Natura 2000 i Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki” powstała infrastruktura służąca ochronie siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków. Teren zyskał nowe, ekologiczne miejsce zachęcające mieszkańców i przyjezdnych do bliskiego kontaktu z naturą. Nowa infrastruktura przyczyniła się do rozwoju edukacji przyrodniczej oraz do promocji lokalnych zasobów przyrodniczych.

Galeria

Fot. Urząd Miejski w Warce

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Gmina Warka

Projekt:

Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 949 866,69 zł

Dofinansowanie UE: 701 533,36 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś