Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zmiana klimatu jest już odczuwalna na całym świecie. Polityka Unii Europejskiej od lat wspiera działania zwiększające ochronę np. przeciwpowodziową, a także ograniczające skutki suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych. I taki jest właśnie cel trwającego konkursu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Beneficjenci od 14 grudnia mogą składać wnioski w wersji elektronicznej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Grafika przedstawia napis Zrównoważona ochrona przed suszą i powodziami. Pomogą Fundusze Europejskie. Nowy konkurs – składanie wniosków do 23 stycznia 2024 r. W tle widzimy wysuszoną ziemię, jest zniszczona i popękana od słońca.

Wspieranie rozwiązań dla środowiska

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty z zakresu:

  • budowy lub rozbudowy otwartych zbiorników retencyjnych, zbiorników małej retencji wodnej i budowli hydrotechnicznych; będzie to mogła być m.in. przebudowa rowów i kanałów lub tworzenie polderów zalewowych;
  • retencjonowania wód opadowych, zwiększanie lesistości i terenów zielonych;
  • edukacji, dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Wspierane będą projekty o charakterze regionalnym i lokalnym wynikające z potrzeb JST, nie wynikające z miejskich planów adaptacji (MPA) opracowanych dla 44 miast objętych projektem POIiŚ 2014-2020 + Warszawa + Koszalin. Wdrażanie działań z miejskich planów adaptacji (MPA) będzie dofinansowane z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Ze wsparcia wykluczona została budowa dużych wielofunkcyjnych zbiorników wodnych wykorzystywanych m.in. do celów turystycznych i rekreacyjnych, uniemożliwiono również wsparcie dla projektów wymagających odstępstwa od osiągnięcia celów dla jednolitych części wód.

Działania edukacyjne

Beneficjenci, którzy postawią na edukację w ramach realizowanego projektu powinni poruszać tematy związane z konsekwencjami, jakie mogą powodować zmiany klimatu, uświadamiać mieszkańców, co nas czeka jeśli w porę nie zadbamy o ekologię. Akcje edukacyjne powinny także przedstawiać sposoby przeciwdziałania i adaptacji w dobie zmian klimatycznych. Dodatkowo ważna będzie promocja właściwych postaw i zachowań ludzi.

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs trwa od 14 grudnia 2023 r. do 23 stycznia 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 92 472 375 zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi dla RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu, a dla RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalne dofinansowanie dla projektu wynosi 12 mln zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać administracja publiczna – jednostki samorządu terytorialnego, służby publiczne – jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne – instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną.

Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Fu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś