Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Pomiechówek

Opis projektu:

Park przyrodniczo-edukacyjny „Dolina Wkry w Pomiechówku” to niezwykłe miejsce na ekologicznej mapie Mazowsza. Na terenie pomiechowskich lasów, w dolinie rzeki Wkry wybudowano infrastrukturę służącą poprawie jakości środowiska przyrodniczego, jego ochrony, ograniczeniu negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego, a także edukacji przyrodniczej.

W ramach projektu wykonano m.in.: odnogi rzeki Wkry, przepusty zasilające w wodę tereny przeznaczone pod retencję, a także wycinkę zakrzewień w miejscach przeznaczonych na łąki oraz dosiew gatunków łąki rajgrasowej i nasadzeń roślinnych. Wydzielono trzy obszary chronione z zakazem wstępu dla odwiedzających kompleks leśny „Dolina Wkry w Pomiechówku” jako miejsca siedlisk cennych zbiorowisk roślinnych i miejsca żerowania cennych gatunków zwierząt. Na blisko 10 ha zaprojektowano trasy do spacerów. Poprowadzone je tak, aby chronić bogactwo fauny i flory. Powstał system przepuszczalnych ścieżek z kruszyw naturalnych. Z gałęzi wierzbowych wykonano obrzeża ścieżek pieszych, aby ochronić tereny od ruchu turystycznego. Największym atutem przedsięwzięcia jest wkomponowanie parku w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry.

Ważnymi elementami inwestycji są także: kładka (1,5 m nad powierzchnią ziemi) przeprowadzająca ruch turystyczny przez część łęgu, ścieżka linowa z punktami widokowymi na występujące w terenie zbiorowiska roślinne, wieża widokowa z umocowanymi lornetkami do obserwacji ptaków i motyli, a także tematyczne podesty edukacyjne w postaci tablic i modeli trójwymiarowych. Wybudowano też wiatę do organizacji konferencji i warsztatów, a także ścieżki edukacyjne dla uczniów szkół do prowadzenia lekcji przyrodniczych. W kompleksie znajduje się ekspozycja rzeźb obrazujących sylwetki występujących na terenie gminy leśnych ssaków, łąka motyli z trójwymiarowymi rzeźbami w powiększeniu 50:1 oraz rzeźba pająka krzyżaka łąkowego w skali 100:1.

Dzięki Funduszom Europejskim Pomiechówek zyskał nowe, ekologiczne miejsce zachęcające mieszkańców i przyjezdnych do bliskiego kontaktu z naturą. Na terenie lasów pomiechowskich w tym w dolinie rzeki Wkry wzmocniono ochronę bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków i ich siedlisk w tym ochrona in-situ, a także ograniczono negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego na przyrodę. Powstała infrastruktura przyczyniła się do rozwoju edukacji przyrodniczej oraz do promocji lokalnych zasobów przyrodniczych.

Galeria

Fot. Urząd Gminy Pomiechówek

Gmina Pomiechówek

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Gmina Pomiechówek

Projekt:

Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 9 482 184,39 zł

Dofinansowanie UE: 6 154 920,02 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś