Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze Europejskie wspierają rozwój mazowieckich miast, miasteczek i całego regionu. I tak właśnie jest w przypadku Płońska, w którym dobiegła końca największa i najdroższa inwestycja ostatnich kilku dekad. Dzięki ponad 50 mln zł dofinansowania z programu regionalnego mieszkańcy już dziś mogą korzystać z obwodnicy zachodniej, ponad 10 kilometrów ścieżek rowerowych, trzech parkingów „Parkuj i Jedź”, ale też autobusów miejskich. Miasto zrealizowało projekt we współpracy z Powiatem Płońskim i Gminą Płońsk.

Płońsk aktywnie pozyskuje fundusze europejskie. Dzięki dofinansowaniu z programu regionalnego powstała 2-kilometrowa obwodnica zachodnia im. Jana Pawła II. W ramach inwestycji wykonano dwa ronda, z których jedno otrzymało nazwę Ronda Wspólnoty Europejskiej dla podkreślenia roli Unii Europejskiej w rozwoju miasta. Wzdłuż obwodnicy wykonano 23 zjazdy, które będą początkiem ulic osiedlowych. Do dyspozycji mieszkańców jest również 45-metrowy most na rzece Płonce, dwie kładki i ciągi pieszo-rowerowe. W ramach inwestycji zakupiono dwa autobusy miejskie, a także inteligentny system do zarządzania komunikacją. W mieście powstały również trzy parkingi „Parkuj i Jedź” przy ul. Mazowieckiej, Żołnierzy Wyklętych oraz przy Obwodnicy Zachodniej. W ramach projektu powstała także 570-metrowa obwodnica centrum miasta, a wzdłuż niej chodniki i ścieżki rowerowe. Dofinansowanie pomogło w budowie w sumie ponad 10 km ścieżek rowerowych, w tym również na trasie Płońsk – Raciąż. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, a jednocześnie będzie sprzyjać ożywieniu gospodarczemu i dalszemu rozwojowi miasta.

To historyczny moment w dziejach Płońska. Zakończyliśmy prace związane z budową największej i najdroższej inwestycji w mieście – powiedział Andrzej Pietrasik Burmistrz Miasta Płońsk podczas uroczystości otwarcia zachodniej obwodnicy. – Mamy świadomość jak ta inwestycja wpłynie na dalszy rozwój miasta – dodał Burmistrz.

Jest to jedna z największych z powodzeniem zakończonych inwestycji w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020  – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Ten projekt wpisuje się w najważniejszy kierunek polityki unijnej, jakim jest Zielony Ład, Zielona Europa – dodał Marszałek.

Projekt „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” stanowi wzorcowy przykład realizacji europejskiej polityki spójności. W tym wyjątkowym czasie, kiedy wszyscy jednoczymy swoje wysiłki na rzecz ochrony naszej planety, to właśnie takie lokalne projekty jak ten w Płońsku budują silny fundament dla zmian, które są konieczne abyśmy mogli spojrzeć w przyszłość z nadzieją na stan naszego środowiska. – komentuje Christopher Todd Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej – Polityka spójności opiera się na zasadzie solidarności. Realizacja projektu dzięki ponad 50 milionowemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej jest dowodem solidarności, którą pielęgnujemy wszyscy razem. Dzięki finansowaniu otrzymanemu z funduszy UE, Państwo podjęliście wysiłek przygotowania projektu, który przysłuży się nie tylko każdemu mieszkańcowi Płońska i okolic, ale dzięki swemu ekologicznemu wymiarowi służy nam wszystkim.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” dofinansowanego z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 63,7 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej przekroczyło 50 mln zł.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera rozwój Mazowsza. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 samorządy, przedsiębiorcy, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe otrzymały już ponad 5,5 tys. bezzwrotnych dotacji, a pula wsparcia przekroczyła 7,9 mld zł. Informacje o wciąż dostępnych możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu.
    Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook
    i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś