Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Obwodnica Gąbina w powiecie płockim została otwarta. Projekt otrzymał ponad 41 mln zł  dofinansowania ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i z budżetu państwa. Obwodnica ma długość 4,6 kilometra. W ramach inwestycji powstały nowe skrzyżowania, ronda, przebudowane zostały drogi krzyżujące się z obwodnicą, są też nowe chodniki i zjazdy.

 

 

Dzięki Funduszom Europejskim w powiecie Płockim, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki, na terenie miasta Gąbin powstała obwodnica o długości 4,6 kilometra. Nowa droga omija Gąbin od południowej i zachodniej strony. Województwo Mazowieckie przekazało na inwestycje ponad 41 mln zł dofinansowania, z czego 36,5 mln zł pochodzi ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, a ponad 4,5 mln zł z budżetu państwa. Prace budowlane były nadzorowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

W ramach inwestycji powstały nowe skrzyżowania, w tym 3 ronda, przebudowane zostały drogi krzyżujące się z obwodnicą. Wybudowano także chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz zjazdy indywidualne i publiczne. Prace objęły także budowę przepustów, odwodnień drogi, przejść dla płazów oraz przejść ekologicznych dla małych zwierząt. Powstało nowe oświetlenie uliczne oraz wykonano prace budowlano-montażowe w zakresie infrastruktury drogowej dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowania poziome i pionowe, bariery drogowe).

Budowa gąbińskiej obwodnicy w dużym stopniu przeobraziła mapę Gąbina, tworząc zupełnie nowe perspektywy rozwojowe całego regionu. Realizacja projektu pozwoli odciążyć stare, zabytkowe i ciasne centrum Gąbina.  Dzięki obwodnicy poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także zwiększy i polepszy mobilność mieszkańców i przejezdnych. Budowa obwodnicy oprócz tego, że komunikacyjnie odciąży Gąbin, usprawni układ komunikacyjny i dostępność do głównych szlaków transportowych.

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki na terenie m. Gąbin

Beneficjent: Województwo Mazowieckie

Całkowita wartość projektu: 46 772 064,19 zł

Kwota dofinansowania: 41 078 022,06 zł (w tym 36 513 797,39 zł EFRR + 4 564 224,67 zł BP)

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

Fot. Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie, Andrzej Świerzyński

Fot. z drona: OSP Topólno

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś