Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzisiaj odbyła się konferencja regionalna w Piasecznie. Podczas wydarzenia rozmawialiśmy m.in. o sukcesach w pozyskiwaniu funduszy europejskich w subregionie warszawskim zachodnim, a także perspektywach na dalszy rozwój regionu. Przed nami nowe nabory wniosków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu warszawskiego zachodniego otrzymali ponad 689 mln zł na realizację 614 projektów. Powstałe inwestycje zmieniły jakość życia mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji.

 

Na grafice znajduje się napis: Cykl Konferencji Regionalnych Piaseczno 27 września 2023, poniżej zamieszczone są linki do strony internetowej funduszeeuropejskiedlamazowsza.eu oraz profili na facebooku oraz yt.

 

Region warszawski zachodni pozyskał ponad 689 mln zł z UE

 

Dzięki funduszom europejskim Mazowsze rozkwitło, a wraz z nim wszystkie subregiony. Dofinansowania umożliwiły realizację inwestycji z wielu, różnorodnych obszarów, jak m.in. transport, ochrona zdrowia, kultura, efektywność energetyczna,  edukacja czy też rozwój usług społecznych. Z efektów tych działań korzystają dziś wszyscy mieszkańcy oraz turyści. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z subregionu warszawskiego zachodniego pozyskali ponad 689 mln zł unijnej pomocy na realizację ponad 614 projektów. Oto kilka przykładów:

 

  • Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego – ponad 117, 2 mln zł;
  • Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów – ponad 6,99 mln zł;
  • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – ponad 4, 7mln zł;
  • Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie – 3,8 mln zł;
  • Utworzenie Muzeum Wycinanki Polskiej w Konstancinie-Jeziornie – ponad 2,5 mln zł;
  • Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – ponad 1 mln zł;

 

Liderzy Funduszy Europejskich

 

W subregionie warszawskim zachodnim w trakcie perspektywie finansowej 2014-2020 najwięcej projektów (268) zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty edukacyjne (70 inicjatyw), z kolei na trzecim miejscu znalazły się inwestycje z zakresu niskoemisyjności (63 projekty).

 

Do liderów pozyskiwania funduszy europejskich należą:

Powiat pruszkowski – ponad 228 mln zł dofinansowania

Powiat nowodworski – ponad 151 mln zł dofinansowania

Powiat warszawski-zachodni – ponad 114 mln zł dofinansowania

 

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję dowiedzieć się, jakie kluczowe inwestycje powstały w subregionie warszawskim zachodnim dzięki wsparciu funduszy europejskich, a także kto może otrzymać dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 oraz jakie nabory wniosków zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane m.in. na działania dotyczące dostosowania do zmian klimatu, prace badawczo-rozwojowe, wsparcie edukacji czy też transport niskoemisyjny. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków, zachęcamy do śledzenia na bieżąco nadchodzących konkursów w ramach FEM 2021-2027.

 

Nowa perspektywa nabiera rozpędu. Przed nami intensywna praca przy ogłaszaniu konkursów i ocenie złożonych wniosków. Ważne z punktu widzenia beneficjentów, będą działania informacyjno-promocyjne, a także przestrzeganie karty praw podstawowych – podkreślała Monika Tchórznicka zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

 

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

 

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

 

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

 

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji, Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie:8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś