Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki funduszom europejskim w subregionie siedleckim zaszły ogromne zmiany. Inwestycje w takie obszary jak transport, ekologia, zdrowie, edukacja czy usługi społeczne sprawiły, że znacząco podniósł się komfort życia mieszkańców regionu. O efektach wsparcia z Unii Europejskiej oraz możliwościach kontynuacji dynamicznego rozwoju Mazowsza w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 rozmawialiśmy podczas dzisiejszej konferencji regionalnej w Korczewie. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia.  

 

Na grafice znajduje się hasło: Cykl Konferencji Regionalnych Korczew 28 września 2023, poniżej zamieszczone są linki do strony internetowej funduszeeuropejskiedlamazowsza.eu oraz profili na facebooku oraz yt.

 

 

 

 

Subregion siedlecki ze wsparciem ponad 571 mln zł z UE

Dzięki funduszom europejskim w regionie poprawiły się warunki komunikacyjne, odrestaurowano wiele zabytkowych obiektów, a także przeprowadzono liczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Mieszkańcy zyskali również lepszy dostęp do usług medycznych, edukacyjnych oraz społecznych.

 

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, rola, jaką odgrywają fundusze europejskie na Mazowszu, jest nie do przecenienia. – Dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej możemy wiele zrobić, nasz region się rozwija, a nasze małe ojczyzny zmieniają się na lepsze. Świadczą o tym zrealizowane inwestycje,  takie jak chociażby Siedleckie Centrum Onkologii, Pałac Ogińskich, Centrum Przesiadkowe w Siedlcach czy ośrodek kultury w Pilawie. Oczywiście to tylko przykłady, bo w samym subregionie siedleckim i tylko w poprzedniej perspektywie finansowej udało się zrealizować około 320 projektów.

 

W poprzedniej perspektywie, w latach 2014–2020, beneficjenci z subregionu siedleckiego pozyskali ponad 571 mln zł na realizację blisko 320 projektów. Wśród nich warto wymienić takie inwestycje jak:

  • budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii – ponad 41,4 mln zł;
  • rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach – ponad 33,3 mln zł;
  • budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach – ponad 11, 5 mln zł;
  • koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – ponad 5,4 mln zł;
  • zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych oraz rewitalizacja Parku im. Armii Krajowej w Węgrowie – ponad 4,9 mln zł;
  • aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice – ponad 4,9 mln zł.
  • rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie – ponad 2,9 mln zł;

 

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie siedleckim w trakcie perspektywie finansowej 2014-2020 najwięcej projektów (76) zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty z zakresu niskoemisyjności (53 inicjatywy), z kolei na trzecim miejscu znalazły się projekty edukacyjne (42).

 

Do liderów pozyskiwania funduszy europejskich należą:

  • Miasto Siedlce – ponad 217 mln zł dofinansowania
  • Powiat sokołowski– ponad 98,5 mln zł dofinansowania
  • Powiat węgrowski 85,5 mln zł dofinansowania

 

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję dowiedzieć się, jakie kluczowe inwestycje powstały w subregionie siedleckim dzięki wsparciu funduszy europejskich, a także kto może otrzymać dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 oraz jakie nabory wniosków zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane m.in. na działania dotyczące dostosowania do zmian klimatu, prace badawczo-rozwojowe, wsparcie edukacji czy też transport niskoemisyjny. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków, zachęcamy do śledzenia na bieżąco nadchodzących konkursów w ramach FEM 2021-2027.

 

–  Środki europejskie to nasze wspólne dobro. Dzięki nim Mazowsze dynamicznie się rozwija. Teraz przed nami nowe cele, a program „Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027” to szansa na kontynuację działań i dalszy rozkwit naszego regionu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z harmonogramem konkursów i aplikowania. – podkreślała Monika Tchórznicka zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

 

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

 

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

 

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

 

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

 

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

 

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

 

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

 

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

 

Działanie: 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

 

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

 

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś