Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W unijnym budżecie dla Mazowsza do roku 2020 znalazły się środki na kompleksową rewitalizację terenów zdegradowanych. Inwestycje w tym obszarze nie tylko pobudzą aktywność środowisk lokalnych i wzmocnią współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz także przyczynią się do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Warunkiem ubiegania się o fundusze w wybranych konkursach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 będzie posiadanie przez gminę aktualnego programu rewitalizacji. W tym celu, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs dotacji dla gmin w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli gmin, planujących działania rewitalizacyjne.

Na lata 2014-2020 Mazowsze ma do dyspozycji ponad 2 mld euro. Część z tych środków przeznaczona zostanie na projekty rewitalizacyjne. Wsparcie dostępne będzie w ramach działań poświęconych wzmacnianiu potencjału turystycznego, zwiększania dostępności do zasobów kultury, jak i wzmacniania przedsiębiorczości, aktywizacji społeczno-zawodowej, czy rozwoju ekonomii społecznej.

Z unijnych środków na lata 2007-2013 zrealizowanych zostało kilkadziesiąt projektów rewitalizacyjnych. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w nowej perspektywie skupimy się na projektach zintegrowanych i wieloetapowych, dotyczących nie tylko rozwoju infrastruktury, ale też rewitalizacji społecznej. Na tego typu działania przeznaczymy ok. 206 mln euro z programu regionalnego – powiedział Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Nowością w okresie 2014-2020 jest wymóg zaangażowania mieszkańców w proces rewitalizacji. Partycypacja społeczna dotyczyć będzie zarówno identyfikacji potrzeb, jak i oceny efektów realizowanych projektów. Szczegółowe zasady określa ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. Wskazane są tam również wytyczne do tworzenia gminnych programów rewitalizacji, których posiadanie jest warunkiem aplikowania o środki w części konkursów, a w innych zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Województwo mazowieckie jako pierwsze w kraju podpisało umowę z Ministrem Rozwoju w sprawie realizacji zadania związanego ze wsparciem gmin w tym zakresie.

W tym roku odbędzie się ponad 40 konkursów w ramach RPO WM 2014-2020. Pierwsze nabory wniosków z preferencją dla projektów rewitalizacyjnych zaplanowane są już na marzec i dotyczyć będą ochrony obiektów zabytkowych. Kolejne, w tym skierowane wyłącznie do gmin posiadających aktualne programy rewitalizacyjne, odbędą się w trzecim i czwartym kwartale roku. Już dziś zachęcam do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich działającym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, a także kontaktów z Zespołem ds. Rewitalizacji, aby jak najlepiej przygotować się do aplikowania o środki – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs dotacji – kto i ile?

Zadaniem konkursu na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji jest wsparcie finansowe gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do odnowy obszarów zdegradowanych, a także upowszechnienie pojęcia rewitalizacji. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać 200 tys. zł. Chodzi o to, by odnowić, ożywić i nadać nową funkcję terenom zaniedbanym, polepszyć jakość życia mieszkańców, nie tylko przez atrakcyjne tereny ale poprzez zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

O dofinansowanie mogą aplikować mazowieckie gminy, lecz każda z nich może złożyć wniosek tylko na jeden projekt. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 29 stycznia br. w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74 w Warszawie, drogą pocztową bądź kurierską. Alokacja konkursu wynosi 7 312 200 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-202. Regulamin, dokumenty i formularze konkursowe są dostępne na www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja.

Sylwia Maksim-Wójcicka Przewodnicząca Zespołu ds. Rewitalizacji – wypowiedź o projekcie

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś