Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniach 12-15 października 2015 roku w Brukseli odbyła się trzynasta edycja Open Days – Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, organizowanego przez Komitet Regionów. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych polityce regionalnej Unii Europejskiej. Ponad 100 debat i warsztatów przyciągnęło około sześć tysięcy uczestników z całego świata. W trakcie wydarzenia ogłoszono również zwycięzców konkursu RegioStars Awards 2015, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wspierane z unijnego budżetu.

Open Days stanowi platformę wymiany doświadczeń w zakresie m.in. innowacyjności, konkurencyjności regionów i współpracy międzysektorowej. Podczas ponad stu debat i warsztatów podjęto takie zagadnienia jak badania i rozwój, tworzenie centrów innowacji, polityka klastrowa, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, inteligentny rozwój miast, zwiększanie spójności terytorialnej, czy też innowacje społeczne i rozwój rynku pracy.

Fundusze UE na innowacyjną gospodarkę

Debaty i warsztaty podczas Open Days prowadzone były przez Komisję Europejską, Komitet Regionów, a także partnerów regionalnych. Duży nacisk położono na tworzenie warunków na rzecz zwiększania potencjału innowacyjnego. Jedno ze spotkań w całości poświęcono możliwościom wsparcia sektora badawczo-rozwojowego w ramach inicjatywy JASPERS. Podczas debaty pn. „How JASPERS can support Regions and Cities„, zorganizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny zaprezentowano między innymi międzynarodowy projekt budowy laserów wielkiej mocy, które w przyszłości znajdą zastosowanie na przykład do opracowywania nowych metod diagnostyki i leczenia nowotworów. Projekt realizowany jest we współpracy jednostek badawczych z trzech krajów – Czech, Węgier i Rumunii.

Organizatorzy spotkania zaprosili również przedstawicieli Polski i Rumunii do podzielenia się wybranymi przykładami projektów wspierających rozwój obszaru badawczego. Polskę reprezentował Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W nowej unijnej perspektywie z regionalnego programu dla Mazowsza ponad 450 mln euro przeznaczone zostanie na wsparcie sektora naukowego, zwiększenie zaangażowania biznesu w badania i rozwój, a także transfer innowacji na rynek.

– Zdecydowany nacisk położymy na współpracę międzysektorową, kompleksowe podejście do realizacji projektów oraz zróżnicowanie źródeł finansowania inwestycji. W planach na najbliższe lata jest na przykład stworzenie systemu innowacyjności na bazie dotychczas zrealizowanych projektów, do których należy Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz projekt CEZAMAT dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uzupełnieniem tych inwestycji będzie projekt Kampusu Nowych Technologii, który potencjalnie może zyskać dofinansowanie z inicjatywy JASPERS – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU.

15 October 2015, OPEN DAYS WS 15B07: How JASPERS can support Regions and Cities
EU OPEN DAYS 2015 #euopendays
Belgium – Brussels – October 2015
© European Union / Wim Daneels

Od lewej: Gustavo López (Komitet Regionów), dr Adam Kozierkiewicz (Europejski Bank Inwestycyjny), Massimo Marra (JASPERS), Martin Schalker (Europejski Bank Inwestycyjny), Brendan Smyth (Europejski Bank Inwestycyjny), Eugenia Kazamaki-Ottersten (Europejski Bank Inwestycyjny), Ivan Zagar (Komitet Regionów), Mariusz Frankowski (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych), Tudor Prisecaru (Krajowy Urząd ds. Badań i Rozwoju Rumunii)
Źródło: Komitet Regionów (strona internetowa www.flickr.com/photos/opendays

O możliwościach wsparcia sektora naukowego w Rumunii w kolejnych latach opowiedział natomiast Tudor Prisecaru z krajowego urzędu ds. badań naukowych i innowacyjności. Podczas wystąpienia podkreślił powiązanie strategii badań i rozwoju na lata 2014-2020 z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami. Istotne znaczenie będzie miało wykorzystanie różnych źródeł finansowania inwestycji oraz ścisła współpraca biznesu z nauką. Przykładem współpracy może być klaster zaawansowanych technologii powstały w Magurele w 2013 roku, skupiający ponad 50 firm i instytucji naukowych. Powstanie klastra było jednym z efektów realizacji projektu budowy laserów wielkiej mocy.

Znamy RegioStars 2015

Idealną okazją do poznania najbardziej innowacyjnych projektów dofinansowanych w ramach funduszy polityki spójności, było rozdanie nagród w konkursie RegioStars Awards 2015. Uroczysta gala odbyła się 13 października w Centrum Sztuki „BOZAR” w Brukseli. Wyróżniono projekty z zakresu rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Doceniono również miasta przyszłości. Zwycięzców wybrano spośród aż 143 zgłoszonych projektów.

RegioStars 2015
Lambert van Nistelrooij , President of the Jury
EU REGIOSTARS 2015 #RegioStars
Belgium – Brussels – October 2015
© European Union / Patrick Mascart

Lambert van Nistelrooij, Przewodniczący Jury
Źródło zdjęcia: Komitet Regionów (strona www.flickr.com/photos/opendays)

 

Nagrodę za wzmacnianie potencjału sektora małych i średnich firm na rzecz inteligentnego rozwoju otrzymał szwedzko-duński projekt „The Scandinavian Game Developers” mający na celu inkubowanie przedsiębiorczości w sektorze gier. W realizację projektu zaangażowano przedstawicieli biznesu i sektora naukowego z dwóch państw. W efekcie prac powstały 22 firmy, które zatrudniają łącznie ponad 60 osób. Za najciekawszą inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju uznano hiszpański projekt „PICSA”. Projekt miał na celu zwiększanie efektywności energetycznej budynków w Andaluzji. Ważnym aspektem była także poprawa wizerunku całego sektora budowlanego w regionie. Do jednego z najważniejszych efektów realizacji projektu zaliczyć można redukcję emisji CO2 do środowiska o 62 000 tony rocznie. W kategorii rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu nagrodzono natomiast włoski projekt pn. „Diritti a scuola”, w ramach którego zintegrowano działania z zakresu doradztwa edukacyjnego i opieki społecznej, aby zmniejszyć skalę przedwczesnego opuszczania systemu edukacji. W konkursie RegioStars 2015 doceniono również współpracę dwóch miast z Hiszpanii i Portugalii. Projekt „Eurocity of Chaves-Verin” zakładał zwiększenie komfortu życia mieszkańców, co odbywa się między innymi przez oferowanie wspólnych usług publicznych i biznesowych, czy promocję przedsiębiorczości.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych