Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniach 12-15 października 2015 roku w Brukseli odbyła się trzynasta edycja Open Days – Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, organizowanego przez Komitet Regionów. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych polityce regionalnej Unii Europejskiej. Ponad 100 debat i warsztatów przyciągnęło około sześć tysięcy uczestników z całego świata. W trakcie wydarzenia ogłoszono również zwycięzców konkursu RegioStars Awards 2015, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wspierane z unijnego budżetu.

Open Days stanowi platformę wymiany doświadczeń w zakresie m.in. innowacyjności, konkurencyjności regionów i współpracy międzysektorowej. Podczas ponad stu debat i warsztatów podjęto takie zagadnienia jak badania i rozwój, tworzenie centrów innowacji, polityka klastrowa, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, inteligentny rozwój miast, zwiększanie spójności terytorialnej, czy też innowacje społeczne i rozwój rynku pracy.

Fundusze UE na innowacyjną gospodarkę

Debaty i warsztaty podczas Open Days prowadzone były przez Komisję Europejską, Komitet Regionów, a także partnerów regionalnych. Duży nacisk położono na tworzenie warunków na rzecz zwiększania potencjału innowacyjnego. Jedno ze spotkań w całości poświęcono możliwościom wsparcia sektora badawczo-rozwojowego w ramach inicjatywy JASPERS. Podczas debaty pn. „How JASPERS can support Regions and Cities„, zorganizowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny zaprezentowano między innymi międzynarodowy projekt budowy laserów wielkiej mocy, które w przyszłości znajdą zastosowanie na przykład do opracowywania nowych metod diagnostyki i leczenia nowotworów. Projekt realizowany jest we współpracy jednostek badawczych z trzech krajów – Czech, Węgier i Rumunii.

Organizatorzy spotkania zaprosili również przedstawicieli Polski i Rumunii do podzielenia się wybranymi przykładami projektów wspierających rozwój obszaru badawczego. Polskę reprezentował Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W nowej unijnej perspektywie z regionalnego programu dla Mazowsza ponad 450 mln euro przeznaczone zostanie na wsparcie sektora naukowego, zwiększenie zaangażowania biznesu w badania i rozwój, a także transfer innowacji na rynek.

– Zdecydowany nacisk położymy na współpracę międzysektorową, kompleksowe podejście do realizacji projektów oraz zróżnicowanie źródeł finansowania inwestycji. W planach na najbliższe lata jest na przykład stworzenie systemu innowacyjności na bazie dotychczas zrealizowanych projektów, do których należy Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz projekt CEZAMAT dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uzupełnieniem tych inwestycji będzie projekt Kampusu Nowych Technologii, który potencjalnie może zyskać dofinansowanie z inicjatywy JASPERS – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor MJWPU.

15 October 2015, OPEN DAYS WS 15B07: How JASPERS can support Regions and Cities
EU OPEN DAYS 2015 #euopendays
Belgium – Brussels – October 2015
© European Union / Wim Daneels

Od lewej: Gustavo López (Komitet Regionów), dr Adam Kozierkiewicz (Europejski Bank Inwestycyjny), Massimo Marra (JASPERS), Martin Schalker (Europejski Bank Inwestycyjny), Brendan Smyth (Europejski Bank Inwestycyjny), Eugenia Kazamaki-Ottersten (Europejski Bank Inwestycyjny), Ivan Zagar (Komitet Regionów), Mariusz Frankowski (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych), Tudor Prisecaru (Krajowy Urząd ds. Badań i Rozwoju Rumunii)
Źródło: Komitet Regionów (strona internetowa www.flickr.com/photos/opendays

O możliwościach wsparcia sektora naukowego w Rumunii w kolejnych latach opowiedział natomiast Tudor Prisecaru z krajowego urzędu ds. badań naukowych i innowacyjności. Podczas wystąpienia podkreślił powiązanie strategii badań i rozwoju na lata 2014-2020 z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami. Istotne znaczenie będzie miało wykorzystanie różnych źródeł finansowania inwestycji oraz ścisła współpraca biznesu z nauką. Przykładem współpracy może być klaster zaawansowanych technologii powstały w Magurele w 2013 roku, skupiający ponad 50 firm i instytucji naukowych. Powstanie klastra było jednym z efektów realizacji projektu budowy laserów wielkiej mocy.

Znamy RegioStars 2015

Idealną okazją do poznania najbardziej innowacyjnych projektów dofinansowanych w ramach funduszy polityki spójności, było rozdanie nagród w konkursie RegioStars Awards 2015. Uroczysta gala odbyła się 13 października w Centrum Sztuki „BOZAR” w Brukseli. Wyróżniono projekty z zakresu rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Doceniono również miasta przyszłości. Zwycięzców wybrano spośród aż 143 zgłoszonych projektów.

RegioStars 2015
Lambert van Nistelrooij , President of the Jury
EU REGIOSTARS 2015 #RegioStars
Belgium – Brussels – October 2015
© European Union / Patrick Mascart

Lambert van Nistelrooij, Przewodniczący Jury
Źródło zdjęcia: Komitet Regionów (strona www.flickr.com/photos/opendays)

 

Nagrodę za wzmacnianie potencjału sektora małych i średnich firm na rzecz inteligentnego rozwoju otrzymał szwedzko-duński projekt „The Scandinavian Game Developers” mający na celu inkubowanie przedsiębiorczości w sektorze gier. W realizację projektu zaangażowano przedstawicieli biznesu i sektora naukowego z dwóch państw. W efekcie prac powstały 22 firmy, które zatrudniają łącznie ponad 60 osób. Za najciekawszą inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju uznano hiszpański projekt „PICSA”. Projekt miał na celu zwiększanie efektywności energetycznej budynków w Andaluzji. Ważnym aspektem była także poprawa wizerunku całego sektora budowlanego w regionie. Do jednego z najważniejszych efektów realizacji projektu zaliczyć można redukcję emisji CO2 do środowiska o 62 000 tony rocznie. W kategorii rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu nagrodzono natomiast włoski projekt pn. „Diritti a scuola”, w ramach którego zintegrowano działania z zakresu doradztwa edukacyjnego i opieki społecznej, aby zmniejszyć skalę przedwczesnego opuszczania systemu edukacji. W konkursie RegioStars 2015 doceniono również współpracę dwóch miast z Hiszpanii i Portugalii. Projekt „Eurocity of Chaves-Verin” zakładał zwiększenie komfortu życia mieszkańców, co odbywa się między innymi przez oferowanie wspólnych usług publicznych i biznesowych, czy promocję przedsiębiorczości.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś