Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak fundusze unijne wspierają rozwój rynku pracy? O tym dyskutowano podczas Kongresu Fundusze Europejskie na Rzecz Rozwoju zorganizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 13 września br. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Kongres Funduszy Europejskich stanowił przestrzeń do dyskusji na temat wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w gronie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie, a także samych beneficjentów. Kongres otworzył Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, który zwrócił uwagę na wyzwania współczesnego rynku pracy, m.in. niedobór wykwalifikowanych pracowników i słabą współpracę biznesu z nauką. Minister Jerzy Kwieciński przedstawił natomiast stan wdrażania funduszy unijnych i podkreślił, że Polska jest na czele w zakresie wydatkowania środków w perspektywie 2014-2020. Podczas Kongresu była możliwość porozmawiania o finansowaniu projektów z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na Mazowszu działającego w ramach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rozwój kształcenia zawodowego

Jednym z istotnych punktów programu była debata o roli kształcenia zawodowego we wspieraniu innowacyjności gospodarki województwa mazowieckiego organizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W dyskusji udział wzięli Anna Dziama Dyrektor Edukacji Centrum Nauki Kopernik, Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz Arkadiusz Letkiewicz Wiceprezes Instytutu Badawczo-Szkoleniowego. Rozmowę poprowadził Artur Andrysiak Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza. Rozwój rynku pracy wymaga współpracy różnych sektorów, zwłaszcza edukacji z biznesem. Może to być na przykład włączanie przedsiębiorstw w tworzenie programów kształcenia zawodowego w danej dziedzinie, chociażby w ramach klas patronackich. Korzyści dla uczniów jest wiele, od udziału w praktykach i stażach zawodowych, możliwości korzystania z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, a często również technologii wykorzystywanych przez pracodawców.

Zajęcia czy inne aktywności realizowane przez partnerów mogą okazać się dodatkowym motywatorem dla uczniów. Zdarza się, że uczniowie którzy niezbyt dobrze odnajdywali się w szkole, nagle znajdują swoje miejsce. Część z nich staje się mistrzami w swojej dziedzinie – powiedziała Anna Dziama z CNK.

Praktyczny wymiar edukacji sprawia, że szkoły zawodowe stają się coraz bardziej popularne

Już teraz są szkoły zawodowe, do których trudniej dostać się niż do liceum ogólnokształcącego. Okazuje się, że dyplom uczelni wyższej może mniej znaczyć na rynku pracy niż konkretne kwalifikacje zawodowe uzyskane na wcześniejszym etapie kształcenia – powiedział Tomasz Sieradz Dyrektor WUP w Warszawie.

Cały czas potrzebna jest jednak pomoc w certyfikowaniu kompetencji, czyli potwierdzaniu opanowania umiejętności na danym poziomie, na co zwróciła uwagę Joanna Gospodarczyk z Urzędu m.st. Warszawy. Konkretne kwalifikacje mogą jednak nie wystarczyć.

Trzeba rozwijać kompetencje społeczne, ponieważ to one często decydują czy młody człowiek poradzi sobie w pracy i będzie w stanie funkcjonować w zespole. Zdarza się, że absolwenci kierunków na które jest duże zapotrzebowanie od razu trafiają do urzędów pracy, albo nie są w stanie utrzymać się w miejscu zatrudnienia – powiedział Arkadiusz Letkiewicz z Instytutu Badawczo-Szkoleniowego.

Tworzenie powiązań między edukacją i otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, pozwala dopasować programy kształcenia do potrzeb. Daje również możliwość przygotowania uczniów do zawodów, które dopiero powstaną. W tym kontekście istotne będą obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza wspierane są przez inwestycje ze środków unijnych, co podkreślił Artur Andrysiak z Agencji Rozwoju Mazowsza. Należą do nich bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia i nowoczesne usługi dla biznesu. Fundusze unijne od lat wspierają rozwój powiązań edukacji z rynkiem pracy.

Tylko na Mazowszu w perspektywie 2007-2013 współpracę z przedsiębiorcami nawiązało 285 szkół, a 25 tys. uczniów skorzystało z praktyk i staży zawodowych – powiedziała Elżbieta Szymanik z MJWPU.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 stanowi kolejne źródło dofinansowania projektów z zakresu wprowadzania innowacji edukacyjnych, metody eksperymentu, praktyk i staży zawodowych, czy doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Przykładem tego typu działań może być projekt „Szkoła bliżej nauki” realizowany przez Centrum Nauki Kopernik wśród 1,9 tys. uczniów szkół z siedmiu gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Żyrardów, Kobyłka, Lesznowola i Stare Babice). Uczniowie skorzystają z dodatkowych zajęć prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i informatycznych, wezmą także udział w zajęciach terenowych i projektach edukacyjno-badawczych. Szkoły zostaną wyposażone w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyczne zestawy edukacyjne. Wszystko to pozwoli na zwiększenie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz kształtowanie postaw kreatywności i umiejętności pracy zespołowej.

 

Gdzie szukać informacji o unijnym finansowaniu?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  organizację konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś