Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniach 18-19 lutego br. odbyła się w Warszawie wizyta studyjna przedstawicieli Funduszu Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej (FZOEU) z Chorwacji. Program wizyty zakładał spotkania z instytucjami realizującymi i finansującymi projekty środowiskowe. O doświadczeniach w tym zakresie opowiedzieli przedstawiciele Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych praktyk w obszarze wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Z uwagi na rolę FZOEU w finansowaniu inwestycji szczególnym zainteresowaniem cieszył się obszar wdrażania funduszy europejskich zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. O tym zagadnieniu w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opowiedzieli przedstawiciele NFOŚiGW, natomiast system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaprezentowali eksperci MJWPU. Podczas wystąpień i dyskusji goście z Chorwacji zapoznali się ze sposobem organizacji konkursów oraz oceną wniosków. Zdobyli wiedzę w zakresie kontroli projektów i postępowania w przypadku nieprawidłowości. Dowiedzieli się także z jakimi wyzwaniami mierzą się beneficjenci oraz same instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów pomocowych.

Program wizyty studyjnej uwzględniał również odwiedziny w Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, która obsługuje stolicę wraz z gminami ościennymi – Legionowem, Zielonką i Markami. Na przestrzeni ostatnich lat oczyszczalnia została zmodernizowana i rozbudowana. Obecnie realizowane są kolejne inwestycje, również przy wsparciu ze środków europejskich. W ramach programu Infrastruktura i Środowisko prowadzone są prace nad zapewnieniem mieszkańcom wysokiej jakości wody pitnej i oczyszczaniem wszystkich ścieków komunalnych (projekt pt. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”).

Źródło zdjęć: Ecorys Hrvatska

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś