Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W dniach 18-19 lutego br. odbyła się w Warszawie wizyta studyjna przedstawicieli Funduszu Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej (FZOEU) z Chorwacji. Program wizyty zakładał spotkania z instytucjami realizującymi i finansującymi projekty środowiskowe. O doświadczeniach w tym zakresie opowiedzieli przedstawiciele Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych praktyk w obszarze wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Z uwagi na rolę FZOEU w finansowaniu inwestycji szczególnym zainteresowaniem cieszył się obszar wdrażania funduszy europejskich zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. O tym zagadnieniu w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opowiedzieli przedstawiciele NFOŚiGW, natomiast system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zaprezentowali eksperci MJWPU. Podczas wystąpień i dyskusji goście z Chorwacji zapoznali się ze sposobem organizacji konkursów oraz oceną wniosków. Zdobyli wiedzę w zakresie kontroli projektów i postępowania w przypadku nieprawidłowości. Dowiedzieli się także z jakimi wyzwaniami mierzą się beneficjenci oraz same instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów pomocowych.

Program wizyty studyjnej uwzględniał również odwiedziny w Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, która obsługuje stolicę wraz z gminami ościennymi – Legionowem, Zielonką i Markami. Na przestrzeni ostatnich lat oczyszczalnia została zmodernizowana i rozbudowana. Obecnie realizowane są kolejne inwestycje, również przy wsparciu ze środków europejskich. W ramach programu Infrastruktura i Środowisko prowadzone są prace nad zapewnieniem mieszkańcom wysokiej jakości wody pitnej i oczyszczaniem wszystkich ścieków komunalnych (projekt pt. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”).

Źródło zdjęć: Ecorys Hrvatska

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych