Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończyło się „2. Forum Akademicko-Gospodarcze: uczelnie i przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”, zorganizowane 6 lutego w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podczas wydarzenia Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego nie mogło zabraknąć tematu europejskiego finansowania współpracy biznesu z sektorem naukowym. Co więcej, wydarzenie odbyło się w miejscu dofinansowanym ze środków unijnych z programu regionalnego. Honorowy patronat nad forum objęło Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas dyskusji Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentował Dyrektor Mariusz Frankowski.

Tegoroczną edycję forum poświęcono w dużej mierze zagadnieniu roli Rad Uczelni, a także dopasowywaniu kompetencji absolwentów do potrzeb rynku. Ważnym obszarem debaty było finansowanie współpracy sektora naukowego z przedsiębiorcami oraz wyzwania w komercjalizacji wyników badań. Panel dyskusyjny poprowadził prof. Tadeusz Słomka Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej i Członek Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się m.in.: dr inż. Wojciech Kamieniecki Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, dr inż. Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE, Patrycja Zeszutek Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Jak Fundusze Europejskie wspierają współpracę biznesu z nauką na Mazowszu?

Ponad 1,1 miliarda złotych z programu regionalnego na lata 2014-2020 zarezerwowane jest na działalność badawczo-rozwojową. To zarówno środki na tworzenie i rozwój zaplecza naukowego do prowadzenia prac dla potrzeb gospodarki, jak i wsparcie przedsiębiorców w badaniach nad innowacyjnymi rozwiązaniami, również we współpracy z naukowcami.

Tylko do instytucji naukowych w ramach podpisanych do tej pory umów trafi ponad 450 milionów złotych. Co istotne warunkiem uzyskania dofinansowania było uwzględnienie wykorzystania zakupionego sprzętu badawczego przez biznes. Jakie projekty realizowane są z unijnym wsparciem? Na przykład:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny pracuje nad rozwojem Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego korzysta z dofinansowania na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia oraz Centrum Medycyny Regeneracyjnej,
  • Instytut Matki i Dziecka pracuje nad utworzeniem Mazowieckiego Centrum Badawczo-Rozwojowego Diagnostyki Matki i Dziecka,
  • Radomski Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy zajmuje się stworzeniem zaplecza do badań i testowania nowych technologii z zakresu mechatroniki, optomechatroniki, zaawansowanych technologii plazmowych, czy odnawialnych źródeł energii,
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT rozwija Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów.

 

Kolejne możliwości zdobycia dofinansowania z Unii Europejskiej

Aż do 16 marca jednostki i konsorcja naukowe mogą starać się o dofinansowanie rozbudowy lub modernizacji infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wsparcie obejmie projekty, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie badań w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Do obszarów tych należą: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania. Co ważne, unijnym wsparciem zostaną objęte wyłącznie projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o konkursie.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za dystrybucję pożyczek odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Zdjęcie nr 1: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Autor zdjęć nr 2-5: Adam Kozak

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś