Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zainwestuje fundusze unijne w budowę nowego systemu kogeneracyjnego, tj. wytwarzającego w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód na potrzeby szpitala. Dzięki tej inwestycji szpital rocznie zaoszczędzi 130 ty. zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie – Małgorzata Stachurska-Turos.

Dzięki środkom unijnym w warszawskim szpitalu dziecięcym na Niekłańskiej powstanie nowy system kogeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód na potrzeby placówki. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i dostosowanie pomieszczeń pod budowę systemu kogeneracyjnego. W tym m.in. przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, tj. przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne i włókien światłowodowych. Środki z UE pomogą w zakupie i montażu sprzętu oraz wyposażenia. Układ będzie zasilany w paliwo gazowe i zsynchronizowany z siecią zakładu energetycznego.

Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zwiększy efektywność energetyczną budynków szpitala, a co za tym idzie obniży koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

 

Tytuł projektu: Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Beneficjent: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Całkowita wartość projektu: 2 179 581,40 zł

Kwota dofinansowania: 1 743 665,12 zł

Działanie: 4.2. Efektywność energetyczna

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś