Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zainwestuje fundusze unijne w budowę nowego systemu kogeneracyjnego, tj. wytwarzającego w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód na potrzeby szpitala. Dzięki tej inwestycji szpital rocznie zaoszczędzi 130 ty. zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego oraz dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie – Małgorzata Stachurska-Turos.

Dzięki środkom unijnym w warszawskim szpitalu dziecięcym na Niekłańskiej powstanie nowy system kogeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód na potrzeby placówki. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i dostosowanie pomieszczeń pod budowę systemu kogeneracyjnego. W tym m.in. przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, tj. przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne i włókien światłowodowych. Środki z UE pomogą w zakupie i montażu sprzętu oraz wyposażenia. Układ będzie zasilany w paliwo gazowe i zsynchronizowany z siecią zakładu energetycznego.

Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zwiększy efektywność energetyczną budynków szpitala, a co za tym idzie obniży koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

 

Tytuł projektu: Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Beneficjent: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Całkowita wartość projektu: 2 179 581,40 zł

Kwota dofinansowania: 1 743 665,12 zł

Działanie: 4.2. Efektywność energetyczna

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych