Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakup sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych oraz instalacja windy osobowej w SPZZOZ w Wyszkowie to projekt, który otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania z UE. Natomiast w rejonie dworca kolejowego i zatoki autobusowej w Łochowie powstanie węzeł przesiadkowy. Ten projekt otrzyma wsparcie w wysokości przeszło 3,1 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor SP ZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała oraz burmistrz Łochowa Robert Mirosław Gołaszewski.

Priorytetem dobro pacjenta

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala w Wyszkowie. Placówka stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych dlatego pozyskała unijne środki na zakup nowego sprzętu do swoich poradni specjalistycznych, np. okulistycznej, endoskopii, kardiologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, diabetologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej, ginekologiczno-położniczej, neonatologicznej, reumatologicznej. Doposażenie poradni specjalistycznych poprawi diagnozowanie i leczenie chorych, wpłynie na skrócenie hospitalizacji. Placówka będzie mogła również zapewnić pacjentom odpowiednią rehabilitację w trakcie leczenia.

Wnioskodawca przyznane środki wykorzysta także na instalację windy w szpitalu. Z pomocy skorzysta również przychodnia w Rząśniku, będzie to nowy sprzęt, m.in. elektrokardiograf, waga medyczna czy zestaw diagnostyczny ścienny.

Po zrealizowaniu projektu poprawi się jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również warunki hospitalizacji, w szczególności dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

Tytuł projektu: Inwestycje w SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku, w zakresie świadczeń AOS i POZ

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Całkowita wartość projektu: 3 584 362,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 783 211,20 zł

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

Mobilni w Łochowie

Projekt Gminy Łochów realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckimi oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W rejonie budynku dworca kolejowego i zatoki autobusowej, powstanie parking P&R dla 139 samochodów osobowych, parking B&R dla 30 rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca wybuduje również ścieżkę rowerową o długości 1,8 km. Ścieżka będzie przebiegała wzdłuż ul. Dolnej, pełniąc funkcję korytarza komunikacyjnego dla mieszkańców północnej i północno-wschodniej części Łochowa. Kolejnym elementem inwestycji będzie budowa zatoki autobusowej, zagospodarowanie terenu wokół dworca wraz z budową B&R (20 miejsc postojowych dla rowerów). Na parkingu zostanie zamontowany energooszczędny, inteligentny system oświetlenia parkingu. Po zakończeniu projektu, podróżni w jednym miejscu będą mogli korzystać z transportu kolejowego i autobusowego. Wpłynie to na większą mobilność mieszkańców, a także ograniczy zanieczyszczenie powietrza.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie

Beneficjent: Gmina Łochów

Całkowita wartość projektu: 3 978 399,99 zł

Kwota dofinansowania: 3 182 719,99 zł

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych