Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakup sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych oraz instalacja windy osobowej w SPZZOZ w Wyszkowie to projekt, który otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania z UE. Natomiast w rejonie dworca kolejowego i zatoki autobusowej w Łochowie powstanie węzeł przesiadkowy. Ten projekt otrzyma wsparcie w wysokości przeszło 3,5 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor SP ZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała oraz burmistrz Łochowa Robert Mirosław Gołaszewski.

Priorytetem dobro pacjenta

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala w Wyszkowie. Placówka stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych dlatego pozyskała unijne środki na zakup nowego sprzętu do swoich poradni specjalistycznych, np. okulistycznej, endoskopii, kardiologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, diabetologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej, ginekologiczno-położniczej, neonatologicznej, reumatologicznej. Doposażenie poradni specjalistycznych poprawi diagnozowanie i leczenie chorych, wpłynie na skrócenie hospitalizacji. Placówka będzie mogła również zapewnić pacjentom odpowiednią rehabilitację w trakcie leczenia.

Wnioskodawca przyznane środki wykorzysta także na instalację windy w szpitalu. Z pomocy skorzysta również przychodnia w Rząśniku, będzie to nowy sprzęt, m.in. elektrokardiograf, waga medyczna czy zestaw diagnostyczny ścienny.

 

Tytuł projektu: Inwestycje w SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku, w zakresie świadczeń AOS i POZ

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Całkowita wartość projektu: 3 584 362,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 783 211,20 zł

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Mobilni w Łochowie

Projekt Gminy Łochów realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckimi oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W rejonie budynku dworca kolejowego i zatoki autobusowej, powstanie parking P&R dla 139 samochodów osobowych, parking B&R dla 30 rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca wybuduje również ścieżkę rowerową o długości 1,8 km. Ścieżka będzie przebiegała wzdłuż ul. Dolnej, pełniąc funkcję korytarza komunikacyjnego dla mieszkańców północnej i północno-wschodniej części Łochowa. Kolejnym elementem inwestycji będzie budowa zatoki autobusowej, zagospodarowanie terenu wokół dworca wraz z budową B&R (20 miejsc postojowych dla rowerów). Na parkingu zostanie zamontowany energooszczędny, inteligentny system oświetlenia parkingu. Po zakończeniu projektu, podróżni w jednym miejscu będą mogli korzystać z transportu kolejowego i autobusowego. Wpłynie to na większą mobilność mieszkańców, a także ograniczy zanieczyszczenie powietrza.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie

Beneficjent: Gmina Łochów

Całkowita wartość projektu: 3 978 399,99 zł

Kwota dofinansowania: 3 540 775,99 zł (3 182 719,99 zł EFRR + 358 056,00 zł BP)

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza


O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś