Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakup sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych oraz instalacja windy osobowej w SPZZOZ w Wyszkowie to projekt, który otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania z UE. Natomiast w rejonie dworca kolejowego i zatoki autobusowej w Łochowie powstanie węzeł przesiadkowy. Ten projekt otrzyma wsparcie w wysokości przeszło 3,5 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor SP ZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała oraz burmistrz Łochowa Robert Mirosław Gołaszewski.

Priorytetem dobro pacjenta

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala w Wyszkowie. Placówka stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych dlatego pozyskała unijne środki na zakup nowego sprzętu do swoich poradni specjalistycznych, np. okulistycznej, endoskopii, kardiologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, diabetologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej, ginekologiczno-położniczej, neonatologicznej, reumatologicznej. Doposażenie poradni specjalistycznych poprawi diagnozowanie i leczenie chorych, wpłynie na skrócenie hospitalizacji. Placówka będzie mogła również zapewnić pacjentom odpowiednią rehabilitację w trakcie leczenia.

Wnioskodawca przyznane środki wykorzysta także na instalację windy w szpitalu. Z pomocy skorzysta również przychodnia w Rząśniku, będzie to nowy sprzęt, m.in. elektrokardiograf, waga medyczna czy zestaw diagnostyczny ścienny.

 

Tytuł projektu: Inwestycje w SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku, w zakresie świadczeń AOS i POZ

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Całkowita wartość projektu: 3 584 362,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 783 211,20 zł

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Mobilni w Łochowie

Projekt Gminy Łochów realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckimi oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W rejonie budynku dworca kolejowego i zatoki autobusowej, powstanie parking P&R dla 139 samochodów osobowych, parking B&R dla 30 rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wnioskodawca wybuduje również ścieżkę rowerową o długości 1,8 km. Ścieżka będzie przebiegała wzdłuż ul. Dolnej, pełniąc funkcję korytarza komunikacyjnego dla mieszkańców północnej i północno-wschodniej części Łochowa. Kolejnym elementem inwestycji będzie budowa zatoki autobusowej, zagospodarowanie terenu wokół dworca wraz z budową B&R (20 miejsc postojowych dla rowerów). Na parkingu zostanie zamontowany energooszczędny, inteligentny system oświetlenia parkingu. Po zakończeniu projektu, podróżni w jednym miejscu będą mogli korzystać z transportu kolejowego i autobusowego. Wpłynie to na większą mobilność mieszkańców, a także ograniczy zanieczyszczenie powietrza.

 

Tytuł projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie

Beneficjent: Gmina Łochów

Całkowita wartość projektu: 3 978 399,99 zł

Kwota dofinansowania: 3 540 775,99 zł (3 182 719,99 zł EFRR + 358 056,00 zł BP)

Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza


O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych