Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu / Project description:

Przedsięwzięcie „Nowoczesne kursy krawiectwa” jest doskonałym przykładem na to, że fundusze europejskie wspierają stosowanie nowoczesnych technologii także w tradycyjnych branżach. W ciągu 2 lat trwania projektu 140 osób z województwa mazowieckiego nabędzie kompetencje i umiejętności w obszarze krawiectwa i projektowania w przemyśle mody z zastosowaniem nowoczesnych technologii cyfrowych CAD CAM (CAD ang. Computer Aided Design; CAM ang. Computer Aided Manufacturing).

Beneficjent opracował autorski program obejmujący kurs projektowania, konstruowania odzieży i szycia na miarę – od zastosowania tradycyjnej metody po wdrożenie innowacyjnej wizualizacji tworzonych kolekcji w technologii 3D.

Założeniem jest wsparcie inicjatywy kształcenia osób dorosłych, w tym również tych, którzy przekroczyli 50. rok życia, aby umożliwić im jak najdłuższe zachowanie aktywności na rynku pracy. Udział w projekcie jest także szansą na wejście w szeregi kadr europejskich projektantów.

The „Modern tailoring courses” undertaking is an excellent example of European funds supporting the application of modern technologies, including in traditional industries. Over the course of the 2 years of the project’s duration, 140 people from Mazovia will acquire competences and skills in the field of tailoring and design in the fashion industry, using the modern digital technologies of CAD (Computer Aided Design) and CAM (Computer Aided Manufacturing).

The beneficiary developed its own programme embracing a course for designing and making clothes, and tailoring to measure – from using traditional methods to the implementation of innovative visualisation of collections created in 3D technology.

The goal is to support the initiative of training adults, including those over 50 years old, in order for them to remain active participants on the job market for as long as possible.

Participation in the project also means a chance of entering the ranks of staff working with Europe’s designers.

Galeria / Galery

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent / beneficiary:

CHIC WARSAW Sp. z o.o. (CHIC WARSAW LLC)

Projekt / project name:

Nowoczesne kursy krawiectwa – innowacje w przemyśle mody / Modern tailoring courses – Innovations in the fashion industry

Działanie: 10.3. Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie: 10.3.4. Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych

dziedzina: praca i integracja społeczna

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny / European Social Fund

Całkowita wartość projektu: 789 437,50 zł

Wkład UE: 631 550,00 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś