Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Nowy oddział rehabilitacji, doposażenie bloku operacyjnego oraz oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej to inwestycje, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają pond 7,6 mln zł z UE. Drugi projekt dotyczy zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego do wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych. Na ten cel szpital otrzyma blisko 4,9 mln zł dofinansowania z UE. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, członkinie zarządu Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Paweł Rafał Natkowski.

Nowe możliwości w rehabilitacji oraz zakupy sprzętu medycznego

Dzięki funduszom europejskim w ostrołęckim szpitalu wiele się zmieni. Po modernizacji utworzony zostanie nowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. – Poprawi to możliwości sprawowania kompleksowej, skoordynowanej opieki nad chorymi szczególnie po ostrych incydentach neurologicznych oraz po operacjach i urazach narządów ruchu – podkreśla Paweł Natkowski, dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. – Zważywszy na wieloprofilowy charakter szpitala, a zwłaszcza posiadanie w strukturze Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej utworzenie oddziału rehabilitacji jest konieczne. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości ponad 7,6 min zł, przeznaczonym na utworzenie nowoczesnego ośrodka rehabilitacji zapewnimy pacjentom opiekę na najwyższym poziomie. W sposób oczywisty skróci się czas oczekiwania na rehabilitację, zapewnione zostaną innowacyjne zabiegi operacyjne oraz poprawi się  wykorzystanie zasobów i możliwości szpitala – dodaje.

W ramach pozyskanych środków placówka przeprowadzi prace budowlano-montażowe i adaptacyjne, w tym sanitarne (wodno–kanalizacyjne i centralne ogrzewanie), roboty związane z wentylacją i klimatyzacją, z instalacjami gazów medycznych oraz prace przy instalacji elektrycznej. Kolejnym etapem będzie zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym aparatu do elektroterapii i wykorzystywania ultradźwięków, urządzenia medyczne do terapii polem elektrycznym, zestawu do magneto stymulacji, aparatu diatermii oporowo-pojemnościowej, mobilnego aparatu wytwarzającego pole magnetyczne, rotora kończyn górnych i dolnych, aparatu do diatermii, lampy terapeutycznej, lasera wysokoenergetycznego do terapii MLS, przenośnego aparatu do elektroterapii i stołu do masażu.

Nowy sprzęt trafi także na blok operacyjny, gdzie są wykonywane zabiegi ortopedyczne. Szpital zakupi m.in. artroskop z wyposażeniem, napędy ortopedyczne kompleksowe, stabilizatory zewnętrzne – stabilizacja złamań kości długich i stabilizacja stawów (staw łokciowy). Nowoczesna aparatura medyczna trafi także do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość leczenia  pacjentów cierpiących na choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego. Skróci się czas oczekiwania na zabiegi oraz rehabilitację, liczba badań ulegnie zwiększeniu, a także poprawią się warunki leczenia. Nowy oddział rehabilitacji pozwoli pacjentom na kontynuację leczenia na miejscu, w jednej placówce.

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu

kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Całkowita wartość projektu: 9 601 553,79 zł

Kwota dofinansowania: 7 602 664,55 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Skuteczniej walczyć z nowotworami

Drugi dofinansowany projekt dotyczy zakupu specjalistycznej aparatury medycznej, dzięki której poprawi się jakość diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Nowy sprzęt trafi na Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Otolaryngologiczny, Oddział Urologiczny, Oddział Położniczo–Ginekologiczny oraz na Oddział Chorób Płuc. Dodatkowo doposażone zostaną Pracownia Endoskopowa i Zakład Patomorfologii. – Pozwoli to nam w sposób zasadniczy zmienić podejście do leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. W przypadku leczenia chorób nowotworowych podstawowym wyznacznikiem jest dostęp do nowoczesnych technologii medycznych, dzięki którym zostanie skrócony czas diagnostyczny, oceny i kwalifikacji pacjenta, skończywszy na interwencji operacyjnej i poprowadzeniu pacjenta przez okres rekonwalescencji i jego monitorowanie – zaznacza Paweł Natkowski, dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. – Takim namacalnym elementem będzie utworzenie nowoczesnej pracowni endoskopowej. Obecnie, od kilku lat bierzemy udział w Programie Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, program ten dotyczy populacji osób w wieku 50-65 i, niestety, nawet już 30 latków. Przez te kilka lat trwania programu personel usunął setki polipów oraz stwierdziliśmy ok. 5 proc. zmian odpowiadającym nowotworom złośliwym, które wielokrotnie przebiegały bezobjawowo. Pacjenci ci w dalszym etapie leczenie zostali poddani leczeniu operacyjnemu wraz z uzupełniającą chemio radioterapią – podkreśla.

Nowo zakupiony sprzęt pomoże w leczeniu nowotworów złośliwych, np. pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, jelita grubego, tchawicy, oskrzeli, płuc, górnego układu pokarmowego, a także w leczeniu łagodnych zmian, takich jak mięśniaki macicy i polipów. Realizacja projektu pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów. Będą to technologie endoskopowa i laparoskopowa. Dzięki nim zwiększy się wykrywalność choroby we wczesnym stadium, co daje możliwość zastosowania leczenia małoinwazyjnego i zmniejszenia liczby śmierci pacjentów.

Drugi projekt dotyczący zakupu  medycznego sprzętu specjalistycznego do wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych  za blisko 4,9 mln zł w ramach RPO dofinansowanych z UE

Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Całkowita wartość projektu: 6 721 536,68 zł

Kwota dofinansowania: 4 875 451,83 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś