Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już 30 września Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi nabór związany z edukacją osób dorosłych. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktualizacja swojego wykształcenia, zwiększenie roli szkolnych oraz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, to zakres przyszłych realizowanych projektów. Na konkurs przeznaczono blisko 8,4 mln zł. Środki pochodzą z RPO WM 2014-2020.

Nauka na każdym etapie życia, to jedno z kluczowych założeń nowej perspektywy finansowej. Wsparcie osób dorosłych w zakresie nabywania kompetencji, potrzebnych na rynku pracy możliwe będzie poprzez różne formy kształcenia.

– Na rynku pracy ważne są kompetencje z zakresu ICT, językowe czy matematyczno-przyrodnicze. RPO WM 2014-2020 będzie wspierał osoby dorosłe w podejmowaniu dodatkowej nauki – powiedziała Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. – Aktywność zawodowa poprawi też sytuację osób w wieku 50+.

Na co?

Projekty realizowane w ramach naboru 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, powinny zakładać organizację szkoleń i kursów, zwiększające uzyskanie dodatkowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także pozwolić nabywać dodatkowe uprawnienia zawodowe. Podnoszenie kwalifikacji z własnej inicjatywy, realizowane będzie poprzez szkolne formy kształcenia ustawicznego zawodowego lub pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Doskonalenie zawodowe osób dorosłych zwiększy ich szanse na rynku pracy. Należy pamiętać, że pracodawcy potrzebują ludzi dobrze przygotowanych do pracy, wykwalifikowanych, a także takich pracowników, którzy aktualizują swoje kwalifikacje i są otwarci na kształcenie przez całe życie.

Kto i ile?

Dotacje skierowane są do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Bezpośrednią grupą odbiorców będą osoby w wieku od 18 lat, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia. Budżet naboru wynosi 8 388 765,00 zł, minimalna wartość projektu to 100 000,00 zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu to 90%.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. W okresie naboru należy wypełnić wniosek w systemie informatycznym MEWA 2.0., dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/ (serwis dedykowany RPO WM 2014-2020). Tu spore uproszenie, bowiem wniosek wysyłany jest w tylko w formie elektronicznej. Do końca roku, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomi 21 naborów wniosków, umożliwiając tym samym wnioskodawcom aplikowanie o ponad 900 mln zł unijnego wsparcia.

Ważne!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.

Więcej informacji, harmonogram konkursów, wzór wniosku o dofinansowanie dostępne na stronie internetowej https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś