Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Harmonogram dotacji unijnych dla Mazowsza w ramach RPO WM 2014-2020 wzbogacił się o trzy konkursy. Nowe nabory dotyczą projektów społecznych, a ich uruchomienie zaplanowane jest na listopad i grudzień 2017 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dotyczą Osi Priorytetowej IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

W listopadzie 2017 r. uruchomione zostaną nabory dotyczące aktywnej integracji dla włączenia społecznego oraz wspierające programy deinstytucjonalizacji usług społecznych – Działanie 9.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu/ Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W grudniu 2017 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne – Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Aktualny harmonogram dostępny jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-wnioskow-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-na-2017-rok

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych