Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Harmonogram dotacji unijnych dla Mazowsza w ramach RPO WM 2014-2020 wzbogacił się o trzy konkursy. Nowe nabory dotyczą projektów społecznych, a ich uruchomienie zaplanowane jest na listopad i grudzień 2017 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał aktualizacji harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WM 2014-2020. Zmiany dotyczą Osi Priorytetowej IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

W listopadzie 2017 r. uruchomione zostaną nabory dotyczące aktywnej integracji dla włączenia społecznego oraz wspierające programy deinstytucjonalizacji usług społecznych – Działanie 9.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu/ Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

W grudniu 2017 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne – Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Aktualny harmonogram dostępny jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-wnioskow-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-na-2017-rok

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych