Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Opis projektu:

Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie to dynamicznie rozwijający się nowoczesny ośrodek medyczny, który już od 1953 r. niesie pomoc pacjentom.. W 2007 r. placówka wyróżniona została tytułem „Szpital Przyjazny Dziecku”, a w 2009 r. została finalistą rankingu „Bezpieczny Szpital”. Wysoką klasę usług świadczonych przez placówkę potwierdza uzyskany w 2008 r. certyfikat jakości ISO, potwierdzający spełnianie standardów jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. W szpitalu na Madalińskiego rodzi się rocznie ponad 5000 dzieci.

Szpital Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w trosce o pacjentów i ich dobro pozyskał fundusze europejskie na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do świadczenia elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu rozbudowano portal e-Pacjent o szereg nowych e-usług umożliwiających dostęp do danych pacjenta, m.in.: e-Powiadomienia, e-Zgoda,, e-Badania, e-Diagnostyka czy e-Wywiad. Istotnym elementem inwestycji była modernizacja użytkowanego systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o nowe funkcjonalności. W ramach projektu rozbudowano także serwerownie, zakupiono oprogramowania, sprzęt komputerowy, skanery oraz urządzenia drukujące.

Wdrożony system e-usług przyczynił się do poprawy jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych. Realizacja projektu wpłynęła na polepszenie komunikacji między pacjentami a placówką, usprawniła pracę personelu, a także zwiększyła bezpieczeństwo przechowywania danych medycznych.

Galeria

Fot. Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Projekt:

Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego o dostęp On-line do danych medycznych w oparciu o EDM Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie: 2.1 E-usługi

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 4 548 854,51 zł

Dofinansowanie UE: 3 465 211,15 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych