Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Uniwersytet Warszawski otrzyma wsparcie ze środków unijnych na odnowienie zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie. Dzięki funduszom unijnym już w I połowie 2018 roku oddana do użytku zostanie zmodernizowana i zaadaptowana na cele kulturalno-edukacyjne zachodnia część zespołu zabudowań w Ogrodzie Botanicznym (tzw. pawilon i łącznik zachodni). Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu przeznaczona zostanie kwota ponad 3,5 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisali Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Anna Giza-Poleszczuk – Prorektor ds. Rozwoju Polityki Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponad 3,5 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma Uniwersytet Warszawski na przeprowadzenie prac konserwatorskich i modernizacyjnych w zabytkowych budynkach Ogrodu Botanicznego. W ramach projektu realizowane będą działania polegające na adaptacji istniejących obiektów zabytkowych na cele kulturalne i edukacyjne. Utworzone zostanie Centrum Edukacyjno-Kulturalne.

W pawilonie zachodnim ogrodu znajdować się będą pracownie, w których powadzone będą warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także sale wykładowe i ćwiczeniowe dla studentów UW i innych uczestników. Poza tym będą się tu znajdowały pomieszczenia dla pracowników koordynujących działalność Centrum, edukatorów i wolontariuszy. Na parterze będą dwie sale edukacji nieformalnej dla dzieci i młodzieży, natomiast na piętrze sala dydaktyczna z zapleczem, biblioteką i pomieszczeniem technicznym.

W tzw. łączniku zachodnim pomiędzy budynkami pawilonu zachodniego ogrodu a Obserwatorium Astronomicznym utworzona zostanie nowoczesna powierzchnia wystawowo-konferencyjna. Sala na parterze będzie pełniła zarówno funkcje wystawiennicze jak i wykładowo-reprezentacyjne oraz konferencyjne. W ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie, w tym multimedialne, które uatrakcyjni ofertę edukacyjno-kulturalną Centrum.

Tytuł projektu: Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Całkowita wartość projektu: 8 954 092,16 zł

Kwota dofinansowania: 3 518 919,26 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś