Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020. Już jesienią pierwsze 22 nabory na ponad 900 mln zł. To ogromne środki, ale i potrzeby są bardzo duże. Konkurencyjne, innowacyjne, dynamicznie rozwijające się, oferujące dobre warunki życia mieszkańców – takie właśnie ma być Mazowsze do 2030 roku. Jeszcze w tymroku o wsparcie z Unii Europejskiej będą mogły ubiegać się między innymi samorządy, firmy, uczelnie, instytucje rynku pracy, placówki oświatowe, a także organizacje pozarządowe.

Na Mazowszu ruszą już 30 września nowe środki unijne. Województwo zagwarantowane ma ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Środki te zainwestowane zostaną w rozwój regionu dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjału ludzkiego i biznesowego oraz mazowieckich zasobów środowiska naturalnego. Największa pomoc przeznaczona zostanie na innowacje, badania i rozwój, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczość, efektywność energetyczną i niskoemisyjność, a także włączenie społeczne i podniesienie jakości usług edukacyjnych.

Region koncentruje się na utrzymaniu pozycji lidera gospodarczego w kraju. Ma też ambicje do konkurowania z innymi regionami Europy. Zgodnie z rankingiem Regional Innovation Scoreboard 2014 r. województwo jest umiarkowanym innowatorem. Aby dołączyć do grona najbardziej innowacyjnych regionów w UE władze Mazowsza skierują wsparcie na rzecz budowania mocnych stron województwa. W tym dużą rolę odegrają fundusze unijne.

– Rozwojowy, proekologiczny i prospołeczny – taki właśnie jest najnowszy program dla Mazowsza – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – Chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał regionu, dlatego stawiamy na zrównoważony rozwój, uwzględniając potrzeby mieszkańców i środowisk – biznesu, administracji, nauki.

 

Prawie jedna czwarta przyznanych pieniędzy przeznaczona zostanie na obszar badań i rozwoju oraz innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierana będzie zwłaszcza współpraca biznesu z sektorem naukowym i wdrażanie innowacyjnych produktów, procesów lub usług biznesowych. Mazowszanie kolejny raz odetchną, bo region zachęci samorządy do inwestowania w nowoczesne technologie w przestrzeni publicznej. Wprowadzane będą e-usługi w obszarze zdrowia, administracji, edukacji albo kultury. Duże nakłady przeznaczone zostaną także na zwiększanie efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i dbałość o środowisko. Będą także pieniądze na poprawę transportu regionalnego. Fundusze unijne zasilą również działania na rzecz rozwoju rynku pracy, integracji społeczno-zawodowej oraz edukacji.

 

Kiedy i na co?

Pierwsze konkursy wystartują już jesienią bieżącego roku. Nabory dotyczyć będą wprowadzenia e-usług w administracji, ekonomii społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, edukacji przedszkolnej i kształcenia zawodowego dorosłych. W grudniu tego roku rozpocznie się nabór projektów na bony innowacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będą fundusze także na przedszkola i zajęcia dodatkowe dla młodzieży.

Na ten rok zaplanowane są  22 nabory wniosków na łączną kwotę ponad 900 mln zł. Ta pula środków obejmie między innymi specjalne nabory skierowane tylko do samorządów Warszawy i okolicznych gmin w ramach ZIT i oddzielnie do pozostałych samorządów w województwie – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. – Nowa fala zmian dzięki funduszom unijnym to też uproszczona formuła aplikowania. Już od najbliższych konkursów wnioski przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej.

Integrowanie samorządów

Zaplanowane są także specjalne pule środków na wspólne inwestycje samorządów z Warszawy i 39 okolicznych gmin (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) i pozostałych miast, stolic subregionów województwa mazowieckiego wraz z okolicznymi gminami i powiatami (w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych). Wspólne projekty wpłyną na poprawę komfortu życia mieszkańców. Na ten rok zaplanowane są nabory wniosków na ponad 450 ml zł. Zgłaszać będzie można tylko projekty zaplanowane w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz planach inwestycyjnych pozostałych rejonów Mazowsza.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć jedynie w okresie naboru. Wnioski aplikacyjne wypełnia się przez utworzony w tym celu systemie informatycznym w przypadku województwa mazowieckiego – MEWA 2.0 (Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny).

Opis działania i możliwych wydatków do refundacji znajdziemy w dokumentacji konkursowej. O tym, jak wypełnić wniosek aplikacyjny informuje specjalna instrukcja. Można także wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i pod okiem pracowników MJWPU, wypełnić fiszkę projektową, poznać formularz aplikacyjny, warunki konkursu, czy obowiązki wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie. W regionie prowadzonych jest także  wiele spotkań informacyjnych i konsultacji. Usługi te zawsze są bezpłatne.

Gdzie szukać informacji?

Jeśli szukasz pieniędzy unijnych na realizację swoich zamierzeń na terenie województwa mazowieckiego, to jest szansa, że właśnie na portalu www.funduszedlamazowsza.eu znajdziemy właściwe informacje.  Możesz także osobiście wybrać się do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU lub jednego z  Lokalnych Punktów Informacyjnych (w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce).

Sprawdź kto i na jakie dokładnie projekt może otrzymać dofinansowanie zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, który został opublikowany w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Skontaktuj się z ekspertami z mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

INFOLINIA:  801 101 101

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 Sprawdź kontakty do wszystkich PIFE na Mazowszu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś