Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończyły się prace związane z budową i przebudową drogi powiatowej Nr 4403W, tzw. skrótu wyszkowskiego z Ostrołęki do Warszawy. Mieszkańcy i wszyscy inni użytkownicy dróg zyskali lepsze możliwości podróżowania. Prace realizowane były w ramach dwóch projektów dofinansowanych z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 15,8 mln zł. W środę 18 grudnia o godz. 11.00 w Kobylinie Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł i Starosta Wyszkowski Jerzy Żukowski dokonali uroczystego otwarcia drogi.

 

Droga Nr 4403 W znajduje się na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym się z drogą krajową nr 8, a przez to z siecią TEN-T. Dlatego jej modernizacja i budowa nowego odcinka była strategiczną inwestycją dla komunikacji w regionie i w całym województwie mazowieckim. Dzięki niej podróż na trasie Ostrołęka-Warszawa stała się krótsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza.

 

Powiat ostrołęcki zainwestował prawie 8,5 mln zł z funduszy europejskich w budowę niemal 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej w gminie Goworowo. Nowo wybudowana droga posiada pas pieszo-rowerowy i utwardzone pobocza. W ramach projektu wybudowano i przebudowano również skrzyżowania, chodniki i przejścia dla pieszych, a także przepusty, zjazdy do indywidualnych gospodarstw, linie wodociągowe i telekomunikacyjne. Jednym z elementów przedsięwzięcia było poszerzenie przejazdu kolejowego na wysokości miejscowości Góry i Ponikiew Duża oraz zlikwidowanie przejazdu kolejowego w Ponikwi Małej. Realizacja projektu wymagała wykupienia gruntów pod nową drogę. Za projekt odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T

Beneficjent: Powiat Ostrołęcki

Całkowita wartość projektu: 14 676 702,25 zł

Kwota dofinansowania: 8 496 603,50 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

Fundusze europejskie pomogły Powiatowi Wyszkowskiemu w przebudowie prawie 18 km odcinka drogi powiatowej prowadzącej przez gminy Brańszczyk i Długosiodło. W ramach projektu jezdnia została poszerzona do 6m i zyskała ona nową nawierzchnię na całym odcinku. Przebudowane zostały ponadto trzy skrzyżowania i trzy mosty, a także pobocza, rowy i przepusty. W projekcie powstało też prawie 5 km nowych chodników i ponad 12 km ścieżek rowerowych. Na jezdni są też nowe oznakowania poziome i pionowe.

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T

Beneficjent: Powiat Wyszkowski

Całkowita wartość projektu: 12 774 682,85 zł

Kwota dofinansowania: 7 347 840,46 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

Rozwój infrastruktury drogowej, budowa i modernizacja dróg, to jedno z działań o najwyższym dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na ten cel przeznaczonych zostało dotychczas ponad 516 mln zł z funduszy europejskich. Dodatkowe środki unijne wspierają przebudowę i powstawanie nowych dróg również w projektach rozwoju mobilności miejskiej lub rewitalizacyjnych. Łącznie – według dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 – celem jest przebudowa lub budowa prawie 300 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach

 

 

Zdjęcia: Powiat wyszkowski

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych