Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończyły się prace związane z budową i przebudową drogi powiatowej Nr 4403W, tzw. skrótu wyszkowskiego z Ostrołęki do Warszawy. Mieszkańcy i wszyscy inni użytkownicy dróg zyskali lepsze możliwości podróżowania. Prace realizowane były w ramach dwóch projektów dofinansowanych z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 15,8 mln zł. W środę 18 grudnia o godz. 11.00 w Kobylinie Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł i Starosta Wyszkowski Jerzy Żukowski dokonali uroczystego otwarcia drogi.

 

Droga Nr 4403 W znajduje się na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym się z drogą krajową nr 8, a przez to z siecią TEN-T. Dlatego jej modernizacja i budowa nowego odcinka była strategiczną inwestycją dla komunikacji w regionie i w całym województwie mazowieckim. Dzięki niej podróż na trasie Ostrołęka-Warszawa stała się krótsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza.

 

Powiat ostrołęcki zainwestował prawie 8,5 mln zł z funduszy europejskich w budowę niemal 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej w gminie Goworowo. Nowo wybudowana droga posiada pas pieszo-rowerowy i utwardzone pobocza. W ramach projektu wybudowano i przebudowano również skrzyżowania, chodniki i przejścia dla pieszych, a także przepusty, zjazdy do indywidualnych gospodarstw, linie wodociągowe i telekomunikacyjne. Jednym z elementów przedsięwzięcia było poszerzenie przejazdu kolejowego na wysokości miejscowości Góry i Ponikiew Duża oraz zlikwidowanie przejazdu kolejowego w Ponikwi Małej. Realizacja projektu wymagała wykupienia gruntów pod nową drogę. Za projekt odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403 W na terenie gminy Goworowo, powiatu ostrołęckiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T

Beneficjent: Powiat Ostrołęcki

Całkowita wartość projektu: 14 676 702,25 zł

Kwota dofinansowania: 8 496 603,50 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

Fundusze europejskie pomogły Powiatowi Wyszkowskiemu w przebudowie prawie 18 km odcinka drogi powiatowej prowadzącej przez gminy Brańszczyk i Długosiodło. W ramach projektu jezdnia została poszerzona do 6m i zyskała ona nową nawierzchnię na całym odcinku. Przebudowane zostały ponadto trzy skrzyżowania i trzy mosty, a także pobocza, rowy i przepusty. W projekcie powstało też prawie 5 km nowych chodników i ponad 12 km ścieżek rowerowych. Na jezdni są też nowe oznakowania poziome i pionowe.

Tytuł projektu: Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T

Beneficjent: Powiat Wyszkowski

Całkowita wartość projektu: 12 774 682,85 zł

Kwota dofinansowania: 7 347 840,46 zł

Działanie: 7.1 Infrastruktura drogowa

 

Rozwój infrastruktury drogowej, budowa i modernizacja dróg, to jedno z działań o najwyższym dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na ten cel przeznaczonych zostało dotychczas ponad 516 mln zł z funduszy europejskich. Dodatkowe środki unijne wspierają przebudowę i powstawanie nowych dróg również w projektach rozwoju mobilności miejskiej lub rewitalizacyjnych. Łącznie – według dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 – celem jest przebudowa lub budowa prawie 300 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach

 

 

Zdjęcia: Powiat wyszkowski

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś