Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Energy 5 sp. z o.o. to producent i dostawca kompleksowych rozwiązań z zakresu systemów mocowań modułów fotowoltaicznych. W ramach projektu dofinansowanego z funduszy europejskich przeprowadzone zostały prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których opracowano innowacyjną powłokę antykorozyjną. Poprzez wypracowanie nowej technologii, możliwa będzie dywersyfikacja działalności. Spółka włączy do oferty produktowej konstrukcje dachowe i wolnostojące. Zapewnienie przedłużonej żywotności materiałów umożliwi wydłużenie udzielanej gwarancji, co wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności.

Energy 5 sp. z o.o. is the producer and supplier of comprehensive solutions in mounting systems for photovoltaic modules. As part of a project co-financed with European funds, research and development work was carried out that resulted in an innovative anti-corrosive coating. By elaborating the new technology, it will be possible to diversify activities. The company will add roof-mounted and free-standing structures to its range of products. Ensuring a longer lifespan for materials will enable longer guarantees, which will lead to an increase in competitiveness.

Fot. Krzysztof Chojnacki

 

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent / beneficiary:

Energy 5 sp. z o.o. / Energy 5 sp. z o.o. (Limited Liability Company)

Projekt / project name:

Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych / Implementing the Findings of R&D Work into an Innovative Anti-corrosive Coating for the Production of Parts

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 / Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020

Działanie: 3.3. Innowacje w MŚP

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / European Regional Development Fund

Całkowita wartość projektu: 5 334 782,00zł

Wkład UE: 2 754 010,00zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych