Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jak wygląda wdrażanie instrumentów finansowych w regionalnych i krajowych programach operacyjnych? O tym rozmawiał Artur Osiecki Dziennikarz redakcji „Rzeczpospolita” z Adamem Hamryszczakiem Wiceministrem Rozwoju, Patrycją Wolińską-Bartkiewicz Dyrektor Zarządzającą Pionem Funduszu Unijnych Banku Gospodarstwa Krajowego, Mariuszem Frankowskim Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Markiem Miką Prezesem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych oraz dr Markiem Szczepańskim Ekspertem ds. zwrotnych instrumentów finansowych UE i Prezesem firmy MWS Consulting. Debata odbyła się w ramach cyklu „Rzecz o Funduszach UE” współfinansowanego ze środków unijnych. 

Fundusze unijne najczęściej kojarzą się z bezzwrotnymi dotacjami. Inwestycje miejskie, ale też rozwój biznesu może być jednak finansowany również przy wsparciu instrumentów finansowych, np. preferencyjnych pożyczek.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 nastąpiło zwiększenie roli instrumentów zwrotnych w finansowaniu inwestycji. Jest to oczywiście zgodne z założeniami, które zostały przyjęte w  Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Instrumenty zwrotne pozwalają w konsekwencji na bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych poprzez możliwość ich ponownego wykorzystania na finansowanie kolejnych inwestycji. Jeśli mówimy o poziomie regionalnym to oczywiście w przypadku województw środki, które są zaangażowane w instrumenty finansowe pozostaną po 2023 roku nadal w regionach i będzie nimi zarządzał samorząd województwa – Adam Hamryszczak Wiceminister Rozwoju.

Instrumenty finansowe stanowią więc bardzo ważny element budowania kapitału inwestycyjnego na lata. – Myślę, że najważniejszym doświadczeniem z poprzedniego okresu programowania jest to, że wszystkie regiony zrozumiały tą wartość dodaną, czyli to że pieniądze zostają w regionie i następnie będzie je można jeszcze wykorzystać po perspektywie 2020 Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na Mazowszu instrumenty finansowe w ramach programu regionalnego znajdą zastosowanie zarówno w projektach rewitalizacyjnych, zwiększaniu efektywności energetycznej budynków, odnawialnych źródłach energii, jak i rozwoju działalności biznesowej, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia debaty:

Źródło: www.funduszeue2017.rp.pl

Debata odbyła się w ramach cyklu „Rzecz o Funduszach UE” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś