Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Każde pytanie ze strony beneficjenta jest rozpatrywane indywidualnie przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą, z uwzględnieniem następujących aspektów:

– specyfiki projektu (ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla osób w szczególnie trudnej sytuacji osobistej/życiowej, które powinno być kontynuowane mimo stanu epidemii),

– stopnia zaawansowania projektu (faza początkowa/w trakcie realizacji/faza końcowa),

– stopnia zaawansowania poszczególnych zamówień w ramach projektu,

– formy wsparcia (szkolenia/spotkania indywidualne/prace koncepcyjno-analityczne),

– zapisów wniosku o dofinansowanie, w szczególności dotyczących celu projektu i grupy docelowej,

– poziomu wykorzystania budżetu w projekcie, oszczędności wygenerowanych
w projekcie lub konieczności zwiększenia dofinansowania w sytuacji nieprzewidywanych wydatków,

– zasadności kontynuowania projektu w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji,

– ram prawnych warunkujących realizację projektu,

– możliwości organizacyjnych uczestników projektów (wyposażenie w Internet, laptopy, możliwość udziału we wsparciu w formie zdalnej),

– możliwości organizacyjnych beneficjenta (wyposażenie w sprzęt IT, możliwość szybkiego pozyskania dodatkowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia wsparcia zdalnie, dotychczasowe zakupy sprzętowe w projekcie, które mogłyby być wykorzystane do pracy zdalnej).

Odpowiedzi poniżej zostały przygotowane w oparciu o obecny stan prawny i zapisy aktualnych Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Do pobrania: Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze stanem epidemii COVID-19

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś