Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Budowa 13 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) stanie się faktem dzięki środkom europejskim. Dodatkowo jeden istniejący, poddany zostanie modernizacji. Znamy listę projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają ponad 5,5 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2018 roku. 

Według nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy mają obowiązek utworzenia samodzielnie bądź z innymi gminami punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Na Mazowszu istnieje ponad 200 PSZOK-ów i co roku przybywa nowych. Samorządy inwestują także w rozbudowę oraz modernizację już działających punktów.

Dzięki unijnym środkom, a także zaangażowaniu beneficjentów, na terenie czternastu gmin wybudowanych zostanie kolejnych trzynaście PSZOK-ów, a jeden zostanie zmodernizowany. Inwestycje te będą kosztowały ponad 9,1 mln zł, z czego przeszło 5,5 mln zł to wkład z funduszy europejskich.

Ochrona środowiska

Dzięki realizowanym projektom, poprawie ulegnie system gospodarki odpadami w gminie Jadów, Potworów, Kampinos, Długosiodło, Sadowne, Myszyniec, Strachówka, Klembów, Milanówek, w Kozienicach, w gminie Stara Kornica, Jastrząb, Zatory i Sulejówek.

W ramach inwestycji prowadzone będą prace budowlane oraz te związane z zagospodarowaniem terenu np. utwardzenie powierzchni, wybudowanie kanalizacji deszczowej i przyłączy elektrycznych, nasadzenia zieleni, postawienie wiat pod kontenery otwarte. Wnioskodawcy założą monitoring terenu, zakupią pojemniki i kontenery na odpady, zadbają o oświetlenie oraz ogrodzą inwestycje. Elementem projektów będą także działania promocyjno- edukacyjne dla mieszkańców, np. spoty reklamowe w lokalnych mediach, konkursy na temat ochrony środowiska, plakaty.

Budowa nowych PSZOK-ów na Mazowszu to spory wydatek dla samorządów, ale dzięki funduszom unijnym możemy dofinansować te inwestycje nawet do 80 % kosztów kwalifikowalnych. Nowoczesna infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma pozytywny wpływ na koszty całego systemu gospodarowania odpadami powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową dofinansowanych projektów z Działania 5.2 Gospodarka odpadami, typ projektów: Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-2-gospodarka-odpadami-typ-projektow-rozwoj-infrastruktury-selektywnego-systemu-zbierania-odpadow-komunalnych-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-budowy-i-modernizacji-punktow-selektywnego-zbierania-odp/

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś