Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Dzięki funduszom unijnym już w połowie przyszłego roku Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zyska nową przestrzeń wystawienniczą i edukacyjną. Galeria wycinanki kurpiowskiej, pracownia etnodesignu czy Cyfrowe Archiwum Tradycji Kurpiów to wszystko znajdzie się w zrewitalizowanej zabytkowej kamienicy przy pl. gen. Bema 9. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie ponad 3,3 mln zł z RPO WM 2014-2020.

Do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce trafi ponad 3,3 mln zł unijnego dofinansowania. Środki te zostaną przeznaczone na rewitalizację zabytkowej kamienicy położonej na działce przylegającej do obecnej siedziby muzeum przy pl. J. Bema 8. W ramach projektu w obiekcie przeprowadzone zostaną prace budowlane, restauratorskie i konserwatorskie. Teren wokół budynków zostanie uporządkowany i utwardzony. Posadzone zostaną drzewa i krzewy ozdobne. Zamontowane będzie oświetlenia zewnętrzne. Dzięki realizacji projektu muzeum zyska dodatkową przestrzeń i poszerzy swoją ofertę kulturalno-edukacyjną.

W części zabytkowej kamienicy utworzone zostanie Cyfrowe Archiwum Tradycji Kurpiów. Natomiast przestrzeń galerii wycinanki powiązana zostanie z pracownią etnodesignu. Pozwoli to na poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kultury i sztuki Kurpiów, ze szczególnym zaakcentowaniem wycinanki i haftu. Dzięki zastosowaniu nowych technologii muzeum będzie mogło nawiązać współpracę z różnymi podmiotami zewnętrznymi ze sfery kultury.

Partnerami projektu są: Miasto Ostrołęka i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Tytuł projektu: Rewitalizacja. Per causam ad animi.

Beneficjent: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Całkowita wartość projektu: 7 950 576,68 zł

Kwota dofinansowania: 3 304 571,15 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy . Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś