Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W powszechnej opinii, jednostki administracji publicznej postrzegane są jako te, w których zmiany czy innowacje podejmowane są jako rozwiązania ostateczne, a ich pracownicy są względem nich sceptyczni. Specyfika innowacji czy programu rozwojowego ujmowanych jako przejaw zmiany polega na tym, że jest ona ze swej natury twórcza i zarazem korzystna w różnych wymiarach –technologicznym, organizacyjnym, instytucjonalnym (Marciniak, 1998r.)[1].

Dążenie do wyższej jakości usług publicznych poprzez innowacje zostało nakreślone jako jeden z celów stawianych przed naszym krajem m.in. w raporcie Polska 2030 autorstwa Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów [2].

http://bip.mazowia.eu/lider-zmiany/model-in-plus.html

Przez okres od sierpnia 2017 roku do stycznia 2019 roku, MJWPU w imieniu Województwa Mazowieckiego zrealizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Lider Zmiany- współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój we współpracy ze Szwedzką Radą EFS z Malm oraz przy udziale Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). Celem naszego projektu było podniesienie skuteczności jednostki i jej 25 pracowników (15 kobiet/10 mężczyzn). Dotychczasowym efektem naszego przedsięwzięcia jest stworzenie pionierskiego modelu IN_PLUS- budowanie trwałej relacji z beneficjentami”, a także opracowanie zestawu procedur działania i rekomendacji dla instytucji wdrażających projekty unijne.

 

Poniżej: struktura modelu IN_PLUS

 

Wymiernymi efektami naszego zespołu względem zacieśnienia współpracy z naszymi beneficjentami, są działania w zakresie:

– uproszczenia pism i korespondencji- Prosto i Kropka

Systemu Okresowej Oceny Pracowniczej w kontekście rozwoju potencjału kadrowego,

– wdrożenia inicjatywy pracowniczej w MJWPU- Budżet Pracowniczy

– stworzenia narzędzia Mazovik 1.0 opartego na przejrzystym, interaktywnym obiegu dokumentów i dostępie do wiedzy zarówno dla pracownika MJWPU jak i beneficjenta

-funkcjonują według zasad i reguł zawartych w systemie uregulowań formalnoprawnych

 

Wszystkie powyższe procesy aktualnie przeprowadzane są na potrzeby budowy modelu  współpracy z Beneficjentami opartego na dialogu, zaufaniu i partnerstwie. Istotną wartością dla jednostki było wsparcie teoretyczne pracowników Akademii L. Koźmińskiego, jak i wymiana doświadczeń z naszym partnerem ze Szwecji. Przedstawiciele MJWPU mogli złożyć wizytę zarówno w ich szwedzkim biurze, jak i przyjąć gości tu w Warszawie w ramach wizyt studyjnych.

Fot. Wizyta studyjna naszych gości ze Swedish ESF Council w Warszawie, Styczeń 2019r.

 

 

   Z doświadczeń Szwedzkiej Rady ds. EFS wynika, że kluczowe w kontaktach  z Beneficjentami jest:

  • otwartość,
  • wzajemne uczenie się,
  • słuchanie,
  • dialog.

Taki model pracy z beneficjentami w formule bliskiej współpracy zakłada:

  • „zbliżenie” się oceniających oraz opiekunów projektów do beneficjenta w celu zrozumienia specyfiki oraz wsparcia projektodawcy w zakresie wypracowywania rezultatów, co umożliwia wzajemne uczenie się,
  • przesunięcie punktu ciężkości z funkcji kontrolera na funkcję wspierającą, tj. audytora,
  • dążenie do dialogu i spotkań w warunkach funkcjonowania projektu,
  • zrozumienie działań podejmowanych w projektach celem efektywnego (wspólnego) rozwiązywania problemów,
  • wsparcie beneficjentów poprzez łączenie ich ze sobą w podobnych obszarach tematycznych,
  • promowanie kultury dzielenia się wiedzą.

Liczymy na to, że zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia efektywności instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. W naszym przekonaniu ich skuteczne implementowanie możliwe jest tylko dzięki partnerskiej, opartej na zaufaniu, współpracy pomiędzy instytucjami a Beneficjentami środków publicznych, do czego Państwa gorąco zachęcamy.

 

[1] Stefan Marciniak: Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1998r.

 

[2] Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś