Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Tytuł (Project name):

Mniej energii na ciepło (Less Energy on Heating)

Opis projektu (Project description):

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (OPWiK) postawiło na gospodarkę niskoemisyjną. Celem jest ograniczenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. OPWiK w Ostrołęce zrealizowało projekt dzięki wsparciu z funduszy europejskich.

Wykonano prace termomodernizacyjne oraz zastosowano odnawialne źródła energii. Prace polegały na ociepleniu ścian budynku oraz stropu nad ostatnią kondygnacją. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne. W ramach prac uzupełniających zmodernizowano system wentylacji wraz z automatyką centrali wentylacyjnej. Wymieniono instalację elektryczną, zamontowano rozdzielnicę węzła centralnego ogrzewania, system ochrony odgromowej. Ważnym elementem projektu są odnawialne źródła energii – zainwestowano w ogniwa fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Wszystko po to, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku.

The Water mains and sewers company in Ostrołęka has decided to focus on lowemission management. The goal is to cut energy consumption, and thereby to reduce pollution. The company carried out the project thanks to the support of European funds.

Thermal efficiency improvement work was carried out, and renewable energy sources were brought into use. Works included the thermal insulation of the building’s walls and ceiling above the top storey. The roof covering, window frames and external doors were replaced. Supplementary work included modernisation of the ventilation system, together with the automation of the air handling unit. Wiring was replaced, and central heating system switchgear was mounted and a lightning protection system installed. Renewable energy sources are an important part of the project; investments were made in photovoltaic cells and heat pumps. The purpose of all of this was to reduce as much as possible the consumption of energy required for heating the building.

Galeria (Galery)

Fot. Krzysztof Chojnacki

Informacje szczegółowe o projekcie:

Beneficjent (beneficiary):

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce (Water Mains and Sewers Company in Ostrołęka)

Projekt (project name):

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWIK sp. z o.o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE (Increase in the Energy Efficiency a Public Utility Building, of the OPWIK (Water Mains and Sewers) Company in Ostrołęka, Thanks to Comprehensive Thermal Efficiency Improvement Measures and the Usage of Renewable Energy Sources)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodship 2014-2020)

4.2. Efektywność energetyczna

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund)

Całkowita wartość projektu: 2 040 210,94 zł

Wkład UE: 1 256 826,93 zł

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś