Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Od 29 października 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na projekty związane z wytwarzaniem  energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 10,7 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Nabór został ogłoszony w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna. Wsparcie będzie można uzyskać na budowę lub rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, np. z odnawialnych źródeł energii. Zakresem projektu będą mogły być prace budowlano-montażowe, niezbędne do budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz trigeneracji, która jest nowocześniejszą technologią, pozwalającą produkować energię elektryczną, cieplną oraz chłód użytkowy do wykorzystywania np.: w klimatyzatorach.

Wnioskodawcy będą mogli również przebudować istniejące jednostki wytwarzania ciepła i zastąpić je jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Zielone światło będą miały również inwestycje polegające na budowie przyłączeń do sieci ciepłowniczej, chłodniczej lub elektroenergetycznej. Wnioskodawca w ramach inwestycji będzie mógł przebudować lub zbudować infrastrukturę techniczną w zakresie przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby projektu. Wsparcie obejmie także zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.

Do kosztów kwalifikowalnych będą się zaliczały także prace inwestycyjne np. przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, prace rozbiórkowe i wykończeniowe, przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją czy zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Trzeba podkreślić, że każda przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi ograniczać COo co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Już na etapie aplikowania, wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne. Dopuszczalna moc instalacji w projekcie wynosi do 1 MWe.

Dla kogo dofinansowanie?

O unijne wsparcie w ramach konkursu, ubiegać się będą mogły:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa;
 • dostawcy usług energetycznych;
 • placówki medyczne działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • instytucje kultury;
 • szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Nabór będzie trwał od 29 października 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. Kwota przeznaczona na wsparcie to ponad 10,7 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 200 tys. zł, maksymalna wartość dofinansowania nie została określona.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-2-efektywnosc-energetyczna-typu-projektow-budowa-lub-przebudowa-jednostek-wytwarzania-energii-elektrycznej-i-ciepla-w-kogeneracji-rpma-04-02-00-ip-01-14-084-18/

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł.

Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś