Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 6,6 mln zł na działania na rzecz osób niesamodzielnych trafi do Powiatu Otwockiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ciechanowie. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Działania sprzyjające integracji społeczno-zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji są ważnym obszarem wsparcia z programu regionalnego. O dofinansowanie mogły ubiegać się samorządy, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, jednostki zatrudnienia socjalnego, czy też warsztaty aktywności zawodowej. W kolejnym konkursie spośród 20 złożonych projektów wyłoniono 3, które uzyskają w sumie 6,6 mln zł dofinansowania ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

Wykluczenie społeczne jest tematem bliskim każdemu z nas, chociaż nie zawsze dostrzegamy skalę problemu. Tym razem fundusze z programu regionalnego pomogą w organizacji pomocy dla osób niesamodzielnych z Ciechanowa, powiatów otwockiego i siedleckiego. Tylko w tym roku zorganizujemy sześć konkursów o dofinansowanie projektów wspierających m.in. osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne, czy też osoby starsze  – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zrealizuje działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami z Siedlec i terenu powiatu siedleckiego. Ponad 100 mieszkańców skorzysta z sąsiedzkich usług społecznych, czyli prowadzonych przez osoby z ich najbliższego otoczenia. Fundusze przeznaczone zostaną na zatrudnienie i przeszkolenie opiekunów do pomocy w codziennych czynnościach, wprowadzenie teleopieki, a także organizację zajęć sportowo-rehabilitacyjnych, treningów umiejętności artystycznych i edukacyjnych, zdrowego trybu życia i higieny osobistej. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie zorganizuje pomoc dla 60 osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta. Wsparcie skierowane będzie do osób wymagających podstawowych potrzeb życiowych, leczeniu i rehabilitacji. W planach jest organizacja środowiskowych usług społecznych, usług specjalistycznych, prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, doradztwo dla rodzin osób niesamodzielnych, a także szkolenia dla opiekunek. Dofinansowanie z programu regionalnego pomoże również w organizacji usług środowiskowych dla co najmniej 60 osób niesamodzielnych z powiatu otwockiego. Miejsca świadczenia usług społecznych powstaną w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz Klubie Seniora w Otwocku. Zaplanowano również wdrożenie teleopieki, co dodatkowo ułatwi osobom niesamodzielnym radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Jak fundusze unijne wspierają włączenie społeczne?

Do 1 lutego trwa konkurs o dofinansowanie wsparcia na rzecz rodzin wielodzietnych, ubogich, z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, czy też rodziców samotnie wychowujących dzieci (Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). O fundusze mogą ubiegać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania. W lutym rozpoczną się konkursy dotyczące usług społecznych dla osób niesamodzielnych i starszych, a w marcu – osób z niepełnosprawnościami. Na maj zaplanowany jest nabór na działania wspierające rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu. W listopadzie natomiast postawimy natomiast na współpracę międzysektorową na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Gdzie szukać informacji?

Za  ogłaszanie konkursów o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Wszelkie dokumenty, instrukcje, broszury, aplikacje i informacje związane z możliwościami dofinansowania, aktualnie prowadzonymi naborami konkursowymi oraz realizacją projektów są dostępne na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Bądź na bieżąco!

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach. Zapraszamy również do śledzenia naszych profili w serwisach Facebook oraz Twitter.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś