Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ponad 6,6 mln zł na działania na rzecz osób niesamodzielnych trafi do Powiatu Otwockiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ciechanowie. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Działania sprzyjające integracji społeczno-zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji są ważnym obszarem wsparcia z programu regionalnego. O dofinansowanie mogły ubiegać się samorządy, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, jednostki zatrudnienia socjalnego, czy też warsztaty aktywności zawodowej. W kolejnym konkursie spośród 20 złożonych projektów wyłoniono 3, które uzyskają w sumie 6,6 mln zł dofinansowania ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

Wykluczenie społeczne jest tematem bliskim każdemu z nas, chociaż nie zawsze dostrzegamy skalę problemu. Tym razem fundusze z programu regionalnego pomogą w organizacji pomocy dla osób niesamodzielnych z Ciechanowa, powiatów otwockiego i siedleckiego. Tylko w tym roku zorganizujemy sześć konkursów o dofinansowanie projektów wspierających m.in. osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne, czy też osoby starsze  – powiedziała Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zrealizuje działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami z Siedlec i terenu powiatu siedleckiego. Ponad 100 mieszkańców skorzysta z sąsiedzkich usług społecznych, czyli prowadzonych przez osoby z ich najbliższego otoczenia. Fundusze przeznaczone zostaną na zatrudnienie i przeszkolenie opiekunów do pomocy w codziennych czynnościach, wprowadzenie teleopieki, a także organizację zajęć sportowo-rehabilitacyjnych, treningów umiejętności artystycznych i edukacyjnych, zdrowego trybu życia i higieny osobistej. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie zorganizuje pomoc dla 60 osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta. Wsparcie skierowane będzie do osób wymagających podstawowych potrzeb życiowych, leczeniu i rehabilitacji. W planach jest organizacja środowiskowych usług społecznych, usług specjalistycznych, prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, doradztwo dla rodzin osób niesamodzielnych, a także szkolenia dla opiekunek. Dofinansowanie z programu regionalnego pomoże również w organizacji usług środowiskowych dla co najmniej 60 osób niesamodzielnych z powiatu otwockiego. Miejsca świadczenia usług społecznych powstaną w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych oraz Klubie Seniora w Otwocku. Zaplanowano również wdrożenie teleopieki, co dodatkowo ułatwi osobom niesamodzielnym radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą dofinansowanych projektów z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Jak fundusze unijne wspierają włączenie społeczne?

Do 1 lutego trwa konkurs o dofinansowanie wsparcia na rzecz rodzin wielodzietnych, ubogich, z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, czy też rodziców samotnie wychowujących dzieci (Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). O fundusze mogą ubiegać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania. W lutym rozpoczną się konkursy dotyczące usług społecznych dla osób niesamodzielnych i starszych, a w marcu – osób z niepełnosprawnościami. Na maj zaplanowany jest nabór na działania wspierające rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu. W listopadzie natomiast postawimy natomiast na współpracę międzysektorową na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Gdzie szukać informacji?

Za  ogłaszanie konkursów o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce. Wszelkie dokumenty, instrukcje, broszury, aplikacje i informacje związane z możliwościami dofinansowania, aktualnie prowadzonymi naborami konkursowymi oraz realizacją projektów są dostępne na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Bądź na bieżąco!

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach. Zapraszamy również do śledzenia naszych profili w serwisach Facebook oraz Twitter.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych